Responsive ThemeForest Wordpress Theme Avada bigtheme.net/wordpress/themeforest/323-avada BIGtheme.net

Typography

Ocena korisnika:  5 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivna
 

22. avgust 2020.

U ovom javnom preduzeću ističu da su opomene za nenaplaćeno parkiranje slali, iako nisu u obavezi i da je ustupanje potraživanja za parkiranje - princip rada u čitavoj Srbiji

               Zakon ne zabranjuje javnim preduzećima da potraživanja od građana ustupe nekoj drugoj firmi. Nezakonito nije, ali da li je opravdano i etički pošto su u postupak ubačeni posrednici, pa se dug višestruko uvećava?!

              Zaštitnik građana je u sličnom slučaju ocenio da nije opravdano angažovati ni eksterne advokate, a šta bi tek rekao u ovom slučaju...

            Na adrese građana Kraljeva koji duguju JKP-u "Čistoća" Kraljevo za prekoračeno vreme parkiranja ovih dana stigao je dopis od izvesnog advokata Aleksandra Nikolića iz Jagodine kao zastupnika izvesne firme zvučnog naziva "DAIK consulting & finance" DOO Ćuprija. Dopis je naslovljen kao "Obaveštenje o ustupanju potraživanja i poslednja opomena pred utuženje".

U dopisu se navodi da je na osnovu Zakona o obligacionim odnosima, firma "DAIK" sa JKP "Čistoća" Kraljevo sklopila ugovor o ustupanju potraživanja i time preuzela dospelo dugovanje po osnovu posebne dnevne parking karte u iznosu od 1.000 dinara. Taj dug se uvećava za 3.000 dinara naknade za rad advokata, jer je sastavio ovaj dopis. Onome ko ne uplati 4.000 dinara do 21. avgusta, preti se pokretanjem "odgovarajućeg postupka" i to može uvećati dugovanje i do 37.000 dinara, plus još i zatezna kamata!

Reč građana

Jovica G. iz Kraljeva jedan je od naših sugrađa koji je, kako kaže na svoje veliko zaprepašćenje, dobio ovakav dopis za prekoračenje vremena parkiranja 18. decembra 2019. godine:

            - Nisam imao predstavu da bilo šta dugujem! Siguran sam da nisam našao nikakvo obaveštenje na šoferšajbni, a još i više da nikakvu opomenu nisam dobio ove godine! Tako nešto sigurno ne bih mogao da zaboravim. To nije obaveza koju izbegavam, jer ponekad i 5-6 puta dnevno platim parkiranje u raznim delovima grada. I sad odjednom nekakva potraživanja i pretnje od nekog iz Ćuprije i Jagodine!? - rezignirano govori Jovica za portal "Krug".

            Postavlja Jovica i niz pitanja na temu parkiranja: zašto nema dovoljno inkasanata kod kojih bi se kupila karta, zatim da li je posebna dnevna parking karta uopšte zakonita, jer komunalno preduzeće može da naplati samo iskorišćeno vreme, a nema prava da kažnjava... i slično, što su sve logična pitanja (npr. ustavni sud je 2011. godine proglasio neustavnom "doplatnu kartu" za parkiranje u Subotici, pa su posle ove nevanične kazne za prekoračenje parkiranja nazvane dnevne karte i sl.), ali time se možemo baviti drugom prilikom.

            Ovoga puta istražujemo ovo za javna komunalna preduzeća netipično ustupanje, narodski rečeno "prodaju" dugovanja građana nekoj privatnoj firmi.

            Prvo pitanje koje se javlja - da li je to uopšte moguće, da li je zakonito?

Portal "Krug" je konsultovao pravnike iz različitih branši - iz javnih preduzeća, iz redova javnih izvršitelja i advokata, pa i iz Kancelarije Zaštitnika građana Republike Srbije. Odgovor svih je bio isti: zabranjeno nije.

Ali zašto je kraljevačka "Čistoća" preskočila uobičajeni put za prinudnu naplatu dugova - direktno preko javnih izvršitelja?!

Kakvu korist "Čistoća" ima od ustupanja potraživanja firmi "DAIK" iz Ćuprije? Kako je izabrana baš ova firma? Da li će nekoj privatnoj firmi ustupiti i dugovanja građana za održavanje higijene?

O kolikom dugu, o kolikim iznosima se uopšte radi?

Da li je "Čistoća" slala opomenu građanima koji su prekoračili vreme parkiranja...

Reč direktora JKP "Čistoća"

            Ova pitanja postavili smo direktoru JKP "Čistoća" Kraljevo Ivici Bogojeviću, a on je u telefonskom razgovoru ovako odgovarao:

            - Pokušali smo da preko izvršitelja naplatimo potraživanja, ali to se nije pokazalo uspešnim. Administracija je komplikovana. Trebalo bi da zaposlimo još minimum  dva čoveka koja bi se time bavila. Pri tome za predlog za izvršenje treba uplatiti 6.000 dinara, plus ostali troškovi izvršenja, sve bi to građani na kraju platili. Ovako je najjeftinije da plate po tom obaveštenju koje su dobili.

            Razmatrali smo šta je praktičnije i bolje i za preduzeće. Naš ugovor o ustupanju potraživanja sa firmom "DAIK" predviđa da nam plate 80% iznosa, dakle 800 dinara po nenaplaćenoj posebnoj dnevnoj karti, a oni nastavljaju da se bave naplatom. To je poslovna odluka koju smo smatrali ispravnom. Pošto ste me zatekli van kancelarije, ne mogu reći koliki je tačno dug građana za posebne dnevne parking karte, ali to je u proseku mesečno oko 200.000 dinara.

            Firmu "DAIK" smo izabrali tako što smo tražili ponude od tri-četiri firme. Nismo bili obavezni da raspisujemo javnu nabavku. Firma "DAIK" je ponudila najbolje uslove, jer, na primer, jedna firma iz Beograda je ponudila da nam plati samo 50% potraživanja i usluge avokata da naplati 10.000 po opomeni. Firma "DAIK" je bila najpovoljnija i za nas i za građane.            

            Naglašavam da mi nismo 'izmislili toplu vodu', ovo je princip rada u celoj Srbiji! Potraživanja za parkiranje ustupaju i u Vrnjačkoj Banji i Čačku, na primer. Što se tiče dugovanja građana za ostale naše usluge, sačekaćemo da vidimo kako će nam biti ovo iskustvo, pa ćemo odlučiti.  

            Opomene smo slali iako uopšte nismo obavezni na to. Neko može da kaže da nije primio, ali mi smo opomene poslali. Nismo slali preporučeno, sa povratnicama ili slično, ali u našim knjigama je zavedeno kome smo slali poštu.

            Za sada smo firmi "DAIK" poslali potraživanja iz decembra 2019. godine. Prošlo je već devet meseci, bilo je zaista dovoljno vremena da svako ko je hteo uplati dug.

            Skrećem pažnju da je priča okrenuta naopačke, pričamo o posledicama umesto o uzroku. Ovog problema ne bi bilo, uopšte se ovim ne bismo bavili da su građani izmirili svoje obaveze! Da su platili u prvih osam dana, karta bi bila samo 500 dinara - zaključio je na kraju direktor JKP "Čistoća" Ivica Bogojević.

Računica novinara

            Sve je zakonito, ali jedna računica bode oči.

            Ako građani, kako kaže direktor Bogojević, prosečno mesečno duguju oko 200.000 dinara za prekoračeno parkiranje, "Čistoća" od firme "DAIK" dobija 80%, dakle 160.000 dinara. U redu, bolje išta nego ništa. Ali to znači da od glavnice potraživanja ako je naplati, "DAIK" ima svega 40.000 dinara - pa zašto bi se neko petljao sa 200 opomena za 350 evra mesečno?!

            Međutim - naknada advokatu "za sastav ove opomene" iznosi 3.000 dinara. Puta oko 200 opomena (naglašavam, 200 ne prema mojoj proceni, nego prema rečima direktor "Čistoće"). 3.000 dinara x 200 opomena = 600.000 dinara. Opa!

Potencijalno 5.000 evra mesečno za tipski dopis u kome je u originalni sastav dopisa ušlo znanje advokata, a zatim u svim narednim opomenama menja se samo nekoliko podataka?! (Ime i prezime, registarski broj auta, datum, broj posebne dnevne karte koja nije plaćena).

Ipak, i ova advokatska tarifa je po zakonu kažu naši pravni konsultanti, jer svaki dopis se računa kao zaseban akt.

Izračunati ko će sve, koliko i za koji posao zaraditi u slučaju onih koji nisu platili 4.000 dinara i za čiji dug će biti "pokrenut odgovarajući postupak" koji za ishod može imati trošak od 38.000 dinara - suviše je komplikovano za ovaj novinarski tekst.

Ali jednostavno i očito je - radeći sve po zakonu jedno javno preduzeće je za iznos od prosečno 160.000 dinara mesečno, nekom prodalo mogućnost da zaradi prosečno mesečno 600.000 dinara, pišući opomene?! Javno preduzeće koje ima bar tri pravnika, od kojih je bar jedan sa položenim pravosudnim ispitom.

Završna reč ombudsmana

No, da se ne bih ja ovako laički iščuđavala, evo šta kaže Zaštitnik građana Republike Srbije u sličnom slučaju.

Beogradsko Javno komunalno preduzeće "Infostan tehnologije" čak nije ni preskočilo javne izvršitelje, ali je angažovalo advokate koji će podnositi predloge za izvršenje. Ova usluga advokata je stavljena na teret građanina-dužnika u iznosu od 3.600 dinara. Na to je Zaštitnik građana pokrenuo postupak još u decembru 2019. godine, a završno Mišljenje ombudsmana objavljeno je 25. jula 2020. godine.

U njemu se, između ostalog, navodi da je potrebno da JKP "Infostan" bez odlaganja prekine angažovanje advokatskih kancelarija. Ako nema potrebne resurse za obavljanje delatnosti zbog kojih je osnovano, neka se obrati gradu Beogradu kao osnivaču. Dok se ne obezbede kadrovski kapaciteti u preduzeću, ombudsman smatra da je potrebno da "Infostan" za naplatu potraživanja ovlasti Gradsko pravobranilaštvo grada Beograda. Time bi građani opet snosili dodatne troškove, ali bi barem bio zadovoljen javni interes - sredstva bi išla u budžet grada.

"... Zaštitnik građana smatra, da postupanje JKP "Infostan tehnologije", u konkretnom slučaju posredno predstavlja zloupotrebu prava na štetu građana, odnosno javnog interesa. To stoga što se pojedinim pripadnicima te iste zajednice, pa bili to i dužnici komunalnih usluga, posredno nameću bespotrebne obaveze,  koje svoj osnov ne crpe u zaštiti javnog interesa.

Naime,  Zaštitnik građana ostaje pri ranije izraženom stavu, da je nesporno da zakon ne ograničava izvršnog poverioca, pa ni javna preduzeća da radi prinudne naplate potraživanja angažuju punomoćnike iz redova advokata. Međutim, imajući u vidu pravnu prirodu i cilj zbog koga se osnivaju javna preduzeća, te da se ovakvim postupanjem JKP "Infostan tehnologije", izvršni dužnici komunalnih usluga, koji svoje obaveze pretežno ne ispunjavaju iz socijalno-ekonomskih razloga, pored troškova javnih izvršitelja, dodatno opterećuju i troškovima advokata, (čije usluge u konkretnim slučajevima nisu neophodne), stvara situacija čiji je posredni ishod pogoršanje, već ekonomski nezavidnog položaja izvršnih dužnika komunalnih usluga.

S druge strane,  činjenica da  iznosi naplaćenih troškova  na ime angažovanja advokata pripadaju njima, i ne predstavljaju prihod budžeta JKP "Infostan tehnologije", koji bi se eventualno koristio za poboljšanje pružanja njegovih usluga, govori u prilog stavu o zadovoljavanju privatnog interesa na štetu javnog interesa svih građana". (podvukla R.V.)

Mišljenje ombudsmana ima šest strana i naravno da sam iz njega navela ono što sam subjektivno smatrala bitnim za ovaj tekst. Zarad objektivnosti, a i ako neko sumnja da sam tendenciozno izvukla citate, original može naći na OVOM LINKU u dokumentu koji se nalazi na dnu teksta NA OVOM LINKU

Dakle, ovo je stav Zaštitnika građana u slučaju "Infostana" koji je između sebe i izvršitelja ubacio advokate. Baš me interesuje šta bi Zaštitnik rekao u slučaju kada javna preduzeća potraživanja od građana prodaju privatnim preduzećima.

Radmila Vesković

 

 

Ostavite komentar

Sva polja označena * su neophodna

8 Comments

 • Gost - Mac

  Gost - Mac

  Divlji zapad.
  • Ime: Mac
 • Gost - Marjan

  Gost - Marjan

  Sažet i koncizan tekst. Da je više ovakvih novinara. Što se tiče prinudne naplate, to postoji svuda u svetu, ali u ozbiljnim društvima nije zakonski moguće da naplaćeni iznos višestruko prelazi iznos glavnice duga. Ovo kod nas sa izvršiteljima više liči na divlji zapad nego na pravnu državu.  
  • Ime: Marjan
 • Gost - Pitanje

  Gost - Pitanje

  A zasto pravnik iz Cistoce ne pise te dopise za platu koju prima? 
  • Ime: Pitanje
  • Gost - Dragan

   Gost - Dragan

   Diplomirao u Trsteniku, nisu imali tu oblast.. 
   • Ime: Dragan
 • Gost - Dragan

  Gost - Dragan

  I meni stiglo od istog advokata. Iako sam platio 100 dinara (što je više od 120 minuta parkinga), sada moram još 3.900 dinara. Sve sami prevaranti...
  • Ime: Dragan
 • Gost - Nena

  Gost - Nena

  Dok  neuki partijski kadrovi iz Javnih preduzeća dokonišu, ili ne dolaze na svija radna mesta,  biće prodaje dugovanja i za manje pare, ali će oni uredno primsti svoje " skromne" nezaradjene plate.. Dokle više!!!!
  • Ime: Nena
 • Gost - Rade

  Gost - Rade

  U ul onog ,,heroja,,Maričića ima preduzeće i prednjačila Zašto se vlasniku naplaćuje samo jedan kombi a ima ih desetak.Znsmo da je vlasnik rođak ,,elite,,al da im toliko gledate kroz prste...kao i mnogima u drugim ulicama ,oko Supa i drugo...Kako je ovaj narod primitivan.
  • Ime: Rade
 • Gost - Milan ovako piše Novinar!

  Gost - Milan ovako piše Novinar!

  B
  I
  U
  • Ime: Milan ovako piše Novinar!