GAŠENJE POŽARA O TROŠKU STANARA?

24. februar 2017.

Vlasnici stanova u jednoj kraljevačkoj stambenoj zgradi, zbog neobično visokih računa za vodu sumnjaju da im je pripisana i potrošnja prilikom nedavnog gašenja požara

U nekoliko stambenih zgrada duž ulice Vojvode Stepe u Kraljevu vlasnici stanova nedavno su dobili neobično visoke račune za utrošenu vodu. Sudeći prema obračunu, ponegde je ta potrošnja i trostruko veća u odnosu na prethodni mesec. Recimo, u petnaestak stanova ulaza broj 10 stambene zgrade u pomenutoj ulici stanari su proteklog meseca potrošili 448, a prethodnog oko 150 kubika vode. Posle obavljene provere da li je negde voda počela nekotrolisano da otiče, sumnja je uperena i prema vatrogascima koji su u samom komšiluku. Jer, polovinom januara, u podrumu ove stambene zgrade desio se požar. Vatrogasci su pritekli u pomoć, ali zbog gustog dima i panike niko od stanara nije video odakle su koristili vodu: da li iz hidranta ili vozila i da li su cisternu možda dopunjavali sa hidranta koji je pre ili posle vodomera. Onda se javila i dilema da li stanari uopšte treba da plate gašenje požara, pogotovo što je reč o vanrednoj situaciji, a uzrok izbijanja vatre još nije poznat kao ni krivac. Tragom ove priče obratili smo se Milanku Obrenoviću, komandiru Vatrogasne jedinice u Kraljevu.

U konkretnom slučaju vodu smo koristili iz naše cisterne napunjene sa javnog i vanjskog hidranta, onog ispred naše zgrade. Inače, iako smo u protekla dva meseca neobično mnogo, čak oko 150 puta na ovom području intervenisali nigde nismo koristili unutrašnju instalaciju, odnosno hidrante koji nisu javni i koji su u zgradama ili su uz nečiji poslovni objekat. Čak i da smo silom prilika to morali, kao što je bio davni slučaj kada smo koristili hidrant jedne benzinske pumpe, mi bi onome čiju smo vodu potrošili izdali potvrdu o količini kako bi on mogao da traži naknadu. Nudili smo to i pomenitom vlasniku pumpe, ali on to nije želeo – objasnio nam je Obrenović.

Za razliku od njegove tvrdnje da hidranti u zgradama i nisu priključeni na vodomer u JP ,,Vodovod“ doznajemo da je to, ipak, pod ,,kontrolom“ tog instrumenta.

Mi nemamo posebne instalacije da, recimo, samo za te unutrašnje hidrante dopremamo tehničku vodu sa Ibra. Zato ta voda mora da ide preko nekog vodomera i o trošku onoga na koga se taj merni instrument vodi, negde pojedinac, negde više stanara… Zato, čak i u slučaju da se vatra gasi potrošnja vode se, naravno, evidentira i neko mora da je plati, znači ili iz kućnog državnog budžeta. No, to nije naša briga, mi i vatrogasnoj jedinici upućujemo račune za potrošenu vodu sa spoljnih hidranata i to im grad, verovatno, nadoknađuje. Istina, samo uz posebnu odluku naših organa upravljanja nekome i za pojedine slučajeve kao što je eto požar možemo taj trošak smanjiti ili otpisati  – objašnjava nam Slobodan Filipović, tehnički direktor J.P. ,,Vodovod“ u Kraljevu.

Pošto u pojedinim opštinama ili gradovima postoje odluke osnivača javnih vodovodnih preduzeća da se voda za gašenje požara korišćena i sa hidranata u zgradama pojedincima, naravno ako nisu izazivači vatre i krivci, ne naplaćuje raspitali smo se zašto i u Kraljevu nema takve odredbe u aktima o komunalnoj delatnosti.

Mi možemo na primedbe i zahteve građana reagovati donošenjem odluka za svaki konkretan slučaj, ali to nije generalno regulisano. Da budem još precizniji do sada i nismo imali slučaj da se neko ko je bio ugrožen od požara baš žali na povećane troškove na ime vode utrošene za gašenje vatre – kaže Radoica Kočović, načelnik Odeljenja za vanredne situacije u Raškom okrugu.

autor: M. Dugalić

izvor: “Politika”