DECA ČUVARI PRIRODE

16. mart 2016.

Izložba dečjih radova u holu zgrade Gradske uprave

Tromesečni ekološki projekat „Čuvari prirode“ koji je Kulturni centar “Ribnica” realizovao kroz javne radove Nacionalne službe za zapošljavanje, krunisan je izložbom dečjih radova “Čuvari prirode”.

Sličan projekat realzovan je i prošle godine u osnovnim školama “Sveti Sava”, “Vuk Karadžić” I “Dimitrije Tucović”, a ove godine predavanja iz ekologije, zaposleni preko javnih radova držali su u školama „IV kraljevački bataljon“ i Braća Vilotijević“.

Drugi deo projekta je praktičaniI u okviru njega su deca, nasatvniici I roditelji prikupkljali sekundarne sirovine, koje su na otpadima otkupljivane, a prihod je išao školama. Deca su kroz projekat učila o značaju očuvanja prirode i reciklaži otpada.

Deo projekta koji podrazumeva radionice realizovan je sa idejom da kod dece probudi kreativnost i maštu, jer su za izradu svojih radova koristila matereijal predviđen za reciklažu.

Ovi radovi izloženi su danas, možda baš kao dokaz da mlađe generacije više shvataju poruku da “ovu planetu treba da ostavimo u boljem stanju,nego što smo je zatekli”. Sve što mi stariji radimo – potpuno je suprotno.