PANEL O RODNO ZASNOVANOM NASILJU

30. mart 2017.

Događaj su organizovali Centar za istraživanje javnih politika iz Beograda i Udruženja Fenomena, a cilj projekta je uspostavljanje direktne komunikacije predstavnika lokalne vlasti i narodnih poslanika/ca

Panel diskusiji ,,Rodno-zasnovano nasilje: Implikacije po lokalnu bezbednost u Kraljevu“ prisustvovali su Maja Mačužić, narodna poslanica iz Kraljeva, Milun Jovanović, član Gradskog veća grada Kraljeva u ime lokalne samouprave, kao i predstavnici policije, Odbora za lokalnu bezbednost, Centra za socijalni rad, predstavnici institucija i organizacija civilnog društva koja se bave pitanjima bezbednosti i rodno-zasnovanog nasilja u Kraljevu.

Na diskusiji su predstavljeni inicijalni rezultati istraživanja u okviru projekta ,,Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika/ca“ koji Centar sprovodi uz podršku Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji.

Cilj projekta je uspostavljanje direktne komunikacije između predstavnika lokalne vlasti i narodnih poslanika/ca, što treba da doprinese jačanju poverenja u institucije i pozitivno utiče na reformu sektora bezbednosti.

Učesnici panel diskusije su predstavili postojeće mehanizme za prijavu nasilja u porodici i ukazale na zagarantovanu anonimnost prilikom prijave slučaja putem SOS telefona. Predstavljeni su rad i delokrug nadležnosti u procesurianju nasilja u porodici. Posebna pažnja je posvećena novom Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici i merama koje on predviđa kako bi se dosadašnji rad institucija sistemski uskladio. Cilj panela je bio da pokrene diskusiju i podigne svest o nasilju u porodici, te da ponudi moguće odgovore na to kako reagovati na ovu vrstu nasilja.