KONKURS ZA PROJEKTE MEDIJA

10. april 2017.

Članovi Gradskog veća usvojili su na današnjoj sednici Rešenje o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog infromisanja na teritoriji grada Kraljeva za 2017. godinu

Za ovu svruhu iz gradskog budžeta, odlukom skupštine opredeljeno je 15 miliona dinara, ali će na konkursu biti raspodeljeno 14.250.000 dinara (95 odsto tog iznosa), dok je pet odsto preostalih sredstava predviđeno za tzv. pojedinačna davanja.

Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u novinama i elektronskim medijima koje se distribuiraju ili emituju na teritoriji grada Kraljeva i od posebnog su značaja za javno informisanje građana, uključujući i internet stranice upisane u Registar medija.

Najmanji iznos sredstava koja se odobravaju po konkursu je 100.000,00 dinara, a najveći iznos je 3.500.000,00 dinara.

KOJIM TEMAMA MOGU DA SE BAVE PREDLOŽENI PROJEKTI?

Konkurs se raspisuje sa ciljem informisanja javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život svih građana grada Kraljeva: o privrednom razvoju i stvaranju povoljnijeog privrednog ambijenta na teritoriji grada Kraljeva, za teme iz oblasti obrazovanja i nauke koji afirmišu rad obrazovnih i naučnih institucija, za medijske sadržaje iz oblasti kulture i očuvanja kulturnog nasleđa grada Kraljeva, za medijske sadržaje namenjeni mladima, koji promovišu stručna i naučna dostignuća, zdrav način života, nenasilje i značaj sporta na teritoriji grada Kraljeva. Moći će da budu podržani i specijalizovani medijski sadržaji edukativnog tipa iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja na teritoriji seoskog područja grada Kraljeva, medijski dokumentarno – obrazovni sadržaji u domenu ljudskih prava i sloboda,  programi u oblasti zapošljavanja, edukativni sadržaji iz oblasti borbe protiv korupcije, kao i istraživački medijski programi u oblasti borbe protiv korupcije, medijski sadržaji značajni za očuvanje identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji Kraljeva, medijski sadržaji značajni za inkluziju osoba sa invaliditetom na teritoriji grada Kraljeva, medijski sadržaji posvećeni energetici, komunalnim temama i promovisanju energetske efikasnosti i primera dobre prakse na teritoriji grada Kraljeva, medijski sadržaji iz oblasti zaštite životne sredine (edukativni programi, promocija i zaštita prirodnih resursa Kraljeva i okoline), informativno – obrazovni medijski sadržaji iz oblasti bezbednosti i unapređenja stanja bezbednosti na teritoriji grada Kraljeva i medijski sadržaji značajni za informisanje građana o radu organa lokalne samouprave.