TAKSI: START 50 DINARA, KILOMETAR 53

25. april 2017.

Na sednici Gradskog veća utvrđen predlog da odbornici gradske skupštine u Kraljevu usvoje Odluku o utvrđivanju minimalne cene taksi prevoza na teritoriji grada i jedinstvene taksi tarife i za dnevne, i za noćne vožnje

Donedavno je u Kraljevu postojala neka vrsta prećutnog dogovora između predstavnika taksi udruženja o najnižoj ceni polaska i najnižoj ceni vožnje po kilometru. Pre nekoliko meseci, međutim, neki od predstavnika taksi udruženja su formirali cene ispod njihovog dogovorenog minimuma (start 30 dinara). Želeći da spreči one koji rade na granici održivosti svog posla i mogućnost da takvi predstavljaju nelegalnu konkurenciju taksi prevoznicima koji, po oceni nadležnih, realno postavljaju cene svojih usluga, lokalna samouprava formirala je radno telo. Članovi Radnog tela su, na osnovu jasnih kriterijuma, utvrdili i predložili na dalje usvajanje jedinstvenu najnižu cenu polaska i vožnje po kilometru taksi prevoznika u gradu na Ibru.

U radu radnog tela učestvovao je i  predstavnik taksi udruženja oko kojeg su se svi zajednički saglasili. Prvobitnim predlogom bile su predviđene različite cene starta (45 dinara u dnevnoj i 50 u noćnoj vožnji) i vožnje po kilometru (55 u dnevnoj i 60 po noćnoj  tarifi.

Međutim, Saša Šušić, predstavnik taksi prevoznika bio je mišljenja da formiranje dve tarife ostavlja prostor za manipulaciju kojoj bi najviše bili izloženi građani kao korisnici taksi prevoza, pa je na kraju utvrđena jedinstvena taksi tarifa po kojoj će start koštati 50 dinara, a svaki pređeni kilometar još 53 dinara.

Prema ovom obrazloženju, 60 odsto taksi-vožnja u Kraljevu kraće je od jednog kilometra, pa je neophodno da cena starta ne bude 45 već 50 dinara, budući da na taj način taksi prevoznici postižu ekonomsku opdavdanost za vožnje kraće od 1,5 kilometara.

Utvrđena taksi tarifa jedinstvena je za sve dane u nedelji, državne praznike i za sva naseljena mesta na teritoriji grada Kraljeva.

Na današnjoj sednici Gradskog veća razmatranii su izveštaji o radu i finansijski izveštaji svih kraljevačkih ustanova i upućeni gradskoj skupštini na usvajanje, kao i nacrt Odluke o priznanjima i nagradama, Razmatran je i predlog Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i razvoja u 2017. godini, kao i prateći Pravilnik o uslovima, postupku i načinu korišćenja sredstava za podsticaje investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u ovoj godini.