STIPENDIJE ZA 50 NAJBOLJIH STUDENATA

Kraljevo, 8. februar 2016.

I tokom tekuće školske godine, grad Kraljevo dodeliće 50 stipendija najboljim studentima sa našeg područja u pojedinačnom mesečnom iznosu od po 10.000 dinara.

Komisija za dodelu stipendija studentima grada Kraljeva za 2015/16 godinu raspisala je konkurs na kojem pravo učešća imaju studenti na režimu finansiranja iz republičkog budžeta koji su državljani Srbije, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji grada najmanje tri godine pre raspisivanja konkursa, studenti su prvog ili drugog  stepena studija, počev od druge godine osnovnih studija, imaju prosečnu ocenu iz prethodnih godina višu od 8,50 i nisu obnovili nijednu raniju godinu.

Kandidati, uz prijavu nakonkurs  treba da prilože uverenje  o redovnom studiranju na režimu  budžetskog finansiranja, uverenje  o upisanoj tekućoj godini studiranja, prosečnoj oceni iz prethodnih godina studija, uz dokaz da nijedna godina nije obnovljena. Takođe, neophodne je da studenti prilože overenu fotokopiju lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu i uverenje o prebivalištu izdato od strane Policijske uprave Kraljevo, kao dokaz da student ima prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Kraljeva najmanje tri godine pre raspisivanja Konkursa;

Zainteresovani prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom treba da dostave preko pisarnice-šalter 1, u prizemlju zgrade Gradske uprave ili na adresu Gradska uprava grada Kraljeva, Odeljenje za društvene delatnosti, Komisiji za dodelu stipendija, Trg Jovana Sarića br. 1. Poslednji dan za prijavu na konkurs je 4. mart 2016. godine. Obrazac prijave za konkurs zainteresovani mogu da preuzmu u kancelariji 308A Odeljenja za društvene delatnosti ili na sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.org.