„MM Stena“ iz Kraljeva prodaje imovinu

5. avgust 2019.

Predmet prodaje privrednog društva, koje se bavi eksploatacijom i preradom andezita, „MM Stena“ u stečaju je pokretna imovina u kamenolomu u Kamenici, koju čine tri celine

Privredno društvo za iskop i preradu kamena MM Stena u stečaju iz Kraljeva prodaje imovinu javnim nadmetanjem.

Predmet prodaje je pokretna imovina u kamenolomu u Kamenici, koju čine tri celine. Celina 1 je postrojenje za separaciju i sortiranje kamena za četiri frakcije po početnoj ceni od 2.735.500 dinara. Celinu 2 predstavlja drobilica za kamen, po početnoj ceni od 2.864.000 dinara, dok je Celina 3 utovarivač sa utovarnom kašikom po početnoj ceni od 990.000 dinara.

Javno nadmetanje održaće se 3. septembra 2019. godine u 11 sati.