Partnerstvo i saradnja za regionalni razvoj

19. novembar 2019.

Samo ako razmenjujemo iskustva i „izlazimo” iz manjih sredina, možemo na pravi način da sagledamo izazove koji nas iščekuju, poruka je regionalne konferencije danas održane u kraljevačkom hotelu „Turist“

Domaćin i organizator regionalne konferencije projekta „Regionalna saradnja i jačanje kapaciteta za korišćenje predpristupnih fondova i sprovođenje kohezione politike za razvoj regiona”, koja je danas održana u hotelu „Turist“ u Kraljevu bila je Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, u saradnji sa gradovima Kraljevo i Čačak i opštinama Raška i Ivanjica.

Tema današnjeg događaja bilo je Poglavlje 22, kojim  se Republika Srbija obavezala da će sprovoditi politiku regionalnog razvoja. Skup je otvorio zamenik gradonačelnika Kraljeva Vukman Rakočević.

Moć lokalnih samouprava je ograničena kada je u pitanju rešavanje velikih infrastrukturnih problema, ubpg čega su nam regionalni fondovi itekako značajni. U prethodnom vremenu, veliki broj projekata smo radili preko fondova Evropske unije, ali smo se danas okupili da porazgovaramo i o problemima, koji svakodnevno tište realizaciju tih projekata, a koji nisu mali. Razgovaramo i o tome načinima na koje možemo da poboljašamo saradnju, administraciju i kako možemo da ojačamo kapacitete lokalne samouprave – naveo je Rakočević.

Radojka Savić, direktorka Regionalne agencije za prostormo i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, pozdravila je zvanice i podsetila da je današnja konferencija od izuzetne važnosti, jer podstiče međuopštinsku, ali i saradnju na međunarodnom nivou, koja je jedan od preduslova za uspešno delovanje.

Regionalne razvojne institucije u Srbiji postoje već 16 godina, a ova naša, sa sedištem u Kraljevu, postoji celu deceniju. Srećna sam što danas, kroz ovaj projekat podstičemo i međunarodnu saradnju i što ćemo potpisati Protokol u saradnji sa Slovenačkom razvojnom agencijom. Samo ako razmenjujemo iskustva i „izlazimo” iz manjih sredina, možemo na pravi način da sagledamo izazove koji nas iščekuju. Uvek je dobro imati partnera, jer su  ključni principi u politici regionalnog razvoja – partnerstvo i saradnja – naglasila je Savić.

Valentina Vidović, šef Odseka za program prekogranične saradnje sa državama članicama u Ministarstvu za evropske intergacije, istakla je da su ovakvi forum-paneli, „uvek dobrodošli”, jer se na njima, kako kaže,  razmenjuju iskustva, a vladin i nevladin sektor mogu da diskutuju i najavljuju sledeće korake.

Kroz proces pregovora u okviru Poglavlja 22, Srbija se priprema za korišćenje evropskih investicionih fondova. Odnosno, priprema se za uspostavljanje strateškog, zakonodavnog  i programskog okvira sprovođenja ovih okvira, uz kontinuiranu izgradnju kapaciteta na svim nivoima. Više nije pitanje da li ćemo imati sredstava, već da li ćemo imati kapaciteta da sve fondove, koji nam budu na raspolaganju iskoristimo. Naš zadatak je da kontinirano i blagovremeno radimo na izgradnji kapaciteta. To, naravno ,ne možemo sami, već u saradnji sa našim partnerima, kako na nacionalnom nivou,  uz pomoć resornih ministarstava, tako i uz pomoć Regionalne razvojne agencije – ocenila je Vidović.

Prema rečima, Dijane Stojković, rukovodioca grupe za regionalne programe i projekte i politiku regionalnog razvoja u Ministarstvu privrede, ovo ministarstvo prepoznaje značaj akreditovanih regionalnih  razvojnih agencija, kao najvažnijeg partnera na regionalnom i lokalnom  nivou.

Ministarstvo privrede u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije, još od 2011. godine, kroz proces akreditacije, prepoznaje značaj ovih agencija. U narednom periodu biće neophodna pomoć akreditovanih agencija u svim sektorima, naroćito u segmentu pripreme lokalnih razvojnih planova i strategije lokalnog razvoja i kroz pripremu i sprovođenje svih predloga projekata koji se finansiraju iz domaćih izvora, ili uz pomoć međunarodnih institucija – zaključila je Stojković.

         Jovana Ristić