NA TAPETU BUDŽET I POPULACIONA POLITIKA

Prihodi gradskog budžeta u prvih šest meseci ove godine iznose 44 odsto od planiranih. Dinamiku punjenja budžeta gradonačelnik Kraljeva Predrag Terzić ocenjuje kao zadovoljavajuću, ali navodi da su rashodi veći od planiranih. On je pojasnio da za pojedine izdatke nisu postojala planirana sredstva, na prvom mestu za finansiranje gradskog javnog prevoza.

Do sada smo pronalazili način za isplatu angažovanjem tekuće budžetske rezerve, a poslednja dva meseca nismo uspeli da platimo fakture za gradski javni prevoz – rekao je Terzić.

Prema njegovim rečima, lokalna samouprava pronašla je način kako da finansira linije gradskog javnog prevoza do 30. septtembra.

Nadam se da ćemo rebalansom opredeliti sredstva kako bismo uspeli da našu zakonsku obavezu platimo do kraja godine – naveo je gradonačelnik.

Sve majke koje prilikom prvog porođaja rode dvoje ili više dece ostvarivaće ubuduće pravo na jednokratnu novčanu naknadu za svako dete ako ovakvu odluku, čiji nacrt su danas razmatatrali i usvojili gradski većnici, potvrdi i gradska skupština, doneli su danas gradski većnici, na inicijativu građana, a posredstvom gradskog zaštitnika prava građana. Do sada je prvorođenim detetom u slučajevima rođenih blizanaca ili trojki. U pitanju je 13.000 dinara po detetu, a roditelji više neće biti u obavezi da zahtev za istvarivanje ovog prava podnesu u roku od tri meseca, već u roku od godinu dana.

Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je i Nacrt odluke o novčanoj pomoći nezaposlenim porodiljama, bez obzira na njihoovo materijalno stanje (sa prebivalištem na teritoriji grada Kraljeva dužim od godinu dana), koje će ubuduće, ako odbornici ovu odluku potvrde, ostvarivati pravo na isplatu 10.000 dinara mesečno tokom 12 meseci.

Većnici su danas usvojili i Nacrt odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za vantelesnu oplodnju.

Naime, promenom regulative nadržavnom nivou, dopušteno je da republika plaća i treći pokušaj vantelesne oplodnje.

 – Mogli smo da biramo između toga da, pošto republika plaća treći pokušaj vantelesne oplodnje, uštedimo sredstva u budžetu i da ne plaćamo taj treći pokušaj, ali smo se mi opredelili za mogućnost da iz gradskog budžeta finansiramo četvrti i, eventualni, peti pokušaj vantelesne oplodnje – kaže gradonačelnik Terzić koji očekuje da će prema nacrtima sve tri pomenute oluke, pozitivno mišljenje imati i gradska skupština koja će o njima, u krajnjoj instanci odlučivati.

Grad će finansirati pokušaj vatelesne oplodnje za žene koje imaju više od 40, a manje od 44 godine i pri tome nisu iskoristile mogućnost da tri puta pokušaju vantelesnu oplodnju o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Na današnjoj sednici Gradskog veća razmatrano je i preostalih 58 od oko 150 žalbi i zahteva građana zaostalih iz prethodnih saziva, pa će od naredne sednice Veće o ovim pitanjima biti redovno odlučivano kada se prikupi određen broj.