NOV PRIHOD ZA GRADSKI BUDŽET

20. oktobar 2016.

„Elektrodistribucija“ i „Telekom“ ubuduće će za zemljište u vlasništvu grada, u IV zoni, plaćati 0, 3 evra po dužnom metru voda kao naknadu za pravo službenosti prolaza

Ako gradska skupština usvoji, na Gradskom veću danas predloženu Odluku o načinu i postupku konstituisanja prava službenosti prolaza na građevinskom zemljištu, koje je svojina grada Kraljeva, ubuduće će za zemljište u IV zoni, biti plaćana naknada za pravo službenosti prolaza od 30 centi po dužnom metru voda. Prema mišljenju gradonačelnika Kraljeva dr Predraga Terzića, odluka je važna, jer su korisnici, koji su koristili vodove na javnoj svojini grada Kraljeva u IV zoni, do sada to mogli da rade bez ikakve naknade kojom bi se punio gradski budžet.

Na prvom mestu radi se o kraljevačkoj „Elektrodistribuciji“ i Telekomu“, a sredstva koja će oni od sada uplaćivati u budžet grada predstavljaće novi priliv, čime pokazujemo da lokalna samouprava neće dozvoljavati da našu svojinu, bez naknade, koriste bilo kakva javna preduzeća čiji je osnivač republika – pojasnio je Terzić.

On je dodao da ostaje mogućnost da, kada je neophodno vodove koristiti za neka udaljena mesta, gde takva preduzeća nemaju nikakav ekonomski interes, Gradsko veće može da donese odluku da to rade bez naknade.

Zbog nedovoljno dorbog rešenja za prihvatanje donacija Vlade Srbije posle zemljotresa 2010. godine, većnici su danas usvojili i rešenje koje to treba da promeni. Naime, kako se na sednici moglo čuti, određena vozila, koja su smeštena u magacinskom prostoru u Vitanovcu, na licitaciji je kupila jedna privatna kraljevačka firma, koja duže od godinu dana ne može da dođe u posed tih vozila. Problem je što ta vozila, koja su posle zemljotresa bila donacija Republičke direkcije za imovinu nemaju saobraćajnu dozvolu. Zaključak Vlade postoji, ali lokalna samouprava nikada nije dobila dokumenta koja tu donaciju potvrđuju. U dogovoru sa nadležnima iz Republičke direkcije za imovinu, lokalna samouprava naći će način da ovaj problem reši posle skoro šest godina.