Kako smo i da li smo zaista zaštićeni

piše Dragan Bajović

Ko propisuje visinu naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, ko i kako koristi sredstva od ekološke takse, često se pitam „dok hodam“, jer pojedini delovi grada ostavljaju utisak da u Kraljevu retko ko brine o ekologiji

Jutros, ranom zorom, moj mi poštar donese jedno „pismeno“ sa adrese: Republika Srbija, Grad Kraljevo, Gradska uprava, Odeljenje za poresku administraciju“. U tom pismu mi je dostavljeno rešenje u kome je „utvrđena naknada  za zaštitu i unapređivanje živone sredine za period od  01. 01. 2018. do 31.12 2018.“ Za tu zaštitu treba uplatiti 529,80 RSD. Uz to su mi opet povećali površinu stana. U mojoj tapiji je zapisano da je moj stan površine 57 kvadrata, a ovi sada obaveštavaju kako je taj stan „prostran“ na 62 kvadrata.

Ali, ako prođemo ulicama grada videćemo da se ovde retko ko bine o ekologiji, pa ni oni koji su za to plaćeni (JKP „Čistoća“). Evo fotografije koju sam snimio baš u mom susedstvu, na uglu Karađorđeve i Đure Salaja, pre tri dana..

Kome pare za tzv. zaštitu životne sredine idu i kako se koriste – treba proveriti. Ali, i bez provere, jasno je te pare idu za plaćanje preskupe državne admistracije i plate zaposlenih među kojima je sve veći broja članova vladajučih partija.

Jedinica lokalne samouprave propisuje naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine (ekološku taksu) i je to njen prihod. Grad ili opština mogu da propišu ovu naknadu, ali i ne moraju.

Ekološku taksu plaćamo za „korišćenje stambenih i poslovnih zgrada, stanova i poslovnih prostorija za stanovanje, odnosno obavljanje poslovne delatnosti, kao i za korišćenje zemljišta za obavljanje redovne delatnosti, za obavljanje određenih aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, a koje određuje Vlada i za transport nafte i naftnih derivata, kao i sirovina, proizvoda i poluproizvoda hemijskih i drugih opasnih materija iz industrije ili za industriju na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa statusom ugrožene životne sredine.

Najviši iznos ekološke takse koji lokalna samouprava može da odredi iznosi dinar po kvadratnom metru za korišćenje stambenih zgrada i stanova, namenjenih i podobnih za stanovanje, tri dinara po kvadratu za koriščenje poslovnih zgrada i poslovnih prostorija za obavljanje poslovne delatnosti privrednih subjekata, 50 para po kvadratnom metru za korišćenje zemljišta za obavljanje rednovne delatnosti privrednih subjekata, a. po osnovu transporta 100 dinara po toni tereta.

Sredstva koja lokalna samouprava prikupi od ekološke takse koriste se namenski za zaštitu i unapređenje životne sredine u skladu sa lokalnim akcionim i sanacionim planovima.