Perspektiva i alternativa saradnje Srbije i NATO

30. decembar 2019.

Grupa od 16 mladih ljudi tokom četvorodnevnog treninga aktivno je učestvovala u diskusijama i razmenama mišljenja na različite teme u oblasti međunarodne bezbednosti, spoljne politike i vojne saradnje

„Imala sam priliku da od 11. do 14. decembra prisustvujem sam treningu o saradnji Srbije i NATO u organizaciji Instituta za evropske poslove uz podršku NATO PDD.

Program je namenjen predstavnicima omladina političkih partija i drugim društveno aktivnim i angažovanim mladim ljudima. Grupa od šesnaestoro mladih ljudi tokom četvorodnevnog treninga aktivno je učestvovala u diskusijama i razmenama mišljenja na različite teme u oblasti međunarodne bezbednosti, spoljne politike i vojne saradnje.

Cilj treninga je bolje razumevanje geopolitičke situacije i položaja Srbije, političke vojne neutralnosti, nivoa i načina na koji se odvija saradnja sa NATO kao i perspektiva alternativa te saradnje.

Teme koje su obrađivane tokom treninga su: Sukobi devedesetih na prostoru bivše Jugoslavije; Političke posledice raspada Jugoslavije; Deklaracije o nezavisnosti Kosova i međunarodno pravo; Ljudski gubici kao posledica posledica NATO bombardovanja; Vojna saradnja sa NATO; Saradnja Srbije sa NATO; Partnerstvo za mir i međunarodna vojna saradnja; Geopolitička stvarnost Srbije; Strategija nacionalne bezbednosti; NATO u medijima.

Predavanje koje mi je najviše privuklo pažnju je predavanje Nataše Kandić: “Ljudski gubici kao posledica NATO bombardovanja” U bazi podataka KKM zabeleženo je više od 800 žrtava, što civila, pripadnika vojske, Roma i drugih  civila. Nažalost,mnogo žrtava nije ni pronađeno niti uvedeno u bazu podataka nestalih i ubijenih u periodu od 24.03 – 08.06.1999.godine. Povodom toga Fond za humanitarno pravo je pokrenuo inicijativu za osnivanjem REKOM-a čiji bi mandat bio da utvrdi i otkrije činjenice o ratnim zločinima počinjenim u bivšoj Jugoslaviji“.

Dijana Petković