Građanska neposlušnost u Srba

23. oktobar 2020.

Kad bi se građani manuli plaćanja usluga, a nadležni, kada to primete – poboljšali rad svojih službi i mi ponovo počeli da plaćamo, bez uterivača – to bi bila građanska neposlušnost

Građani Srbije (i svih “srpskih zemalja”) su, sudeći po trpljenju raznovrsnih terora, vrlo poslušni. Ali, zar treba biti poslušan, pa uredno plaćati usluge iznošenja smeća, a tzv. JKP “Čistoća” sporadično dolazi sa svojim razdrndanim i vrlo bučnim “damperima” da to  “prividno”, rekao bih, pokupi. A, usudi li se neki “neposlušni” i, svakako, siromašni da zakasni sa plaćanjem, urgentno mu šalju opomene i na kraju uterivače dugova koji sebe vole da zovu advokatima i čije su usluge duplo skuplje od stvarnog duga koji, svejedno, morate platiti. I dug, i uterivače. I sve je pod zaštitom države. Ona je osnovala javna i komunalna preduzeća i uterivače. A vama slede ili batine, ili aps.

Ova fotografija, sa pretovarenim kontejnerima je snimljena pre nekoliko dana na lokaciji ugao Karađorđeve i Đure Salaja u Kraljevu. Najmanje dva dana prepunjene kontejnera niko nije dolazio da isprazni i smeće odnese. Zanimljivo, nekom stručnjaku iz JKP “Čistoća” je palo na pamet da ovde nije potrebno pet kontejnera, pa su jedan premestili negde drugde. Osim toga, svi ti kontejneri bili su potpuno novi, pa je taj „stručnjak” valjda shvatio da zaista nema potrebe da  se tu nalazi pet kontejnera i to novih, nego ih je zamenio nekim starim okrpljenim, a jedan odneo. A, vidite, ta četiri bušna kontejnera koriste stanari tri zgrade (nešto više od 200 stanova), dve prodavnice mešovite robe, apoteka, jedan ugostiteljski objekat, jedna prodavnica uglavnom rinfuz robe i “slučajni” prolaznici koji u svojim aotomobilima dovoze smeće iz oblužnjih naselja. Svi mi uglavnom uredno plaćamo usloge, a gušimo se u smradu. Građanska neposlušnost bi bila da se jednostavno manemo plaćanja usluga, a nadležni, kada to primete, poboljšaju rad svojih službi, pa ćemo ponovo plaćati, bez uterivača.

Građanska neposlušnost ili građanski neposluh je odbijanje građana da se povinuju zahtevima i zakonima vlasti, na nenasilan način i uz kolektivno masovno učešće.

Građanski neposluh označava nenasilni otpor primarno kao sredstvo za izražavanje svojih pogleda.

Roza Parks je odbila da se povinuje rasističkim zakonima, pokrenuvši crnački pokret za građanska prava u SAD.

Istorijski primeri su Gandhijev pokret otpora u Indiji tokom borbe za nezavisnost od Britanske kolonijalne dominacije, Mendelini protesti u Južnoj Africi protiv apartheida, Martin Luther Kingova borba američkih crnaca za građanska prava, protesti protiv Miloševićevog režima u Srbiji, tokom poslednje decenije 20. veka, i anti-ratni pokreti širom sveta. Jedan od prvih slučajeva masovne građanske neposlušnoti bila je Egipatska revolucija protiv britanske okupacije u 1919 godini. (izvor: Wikipedia).

Dragan Bajović