Preporuka: skraćivanje boravka na otvorenom

Koncentracija PM10 čestica , 6 od 7 prvih dana februara bila je prekoračena, ali – sve to građani saznaju – sa zakašnjenjem, jer je metoda merenja, kažu u Zavodu za javno zdravlje takva da rezultati mogu da se dobiju – tek posle 72 sata

Odsek za zaštitu životne sredine Odeljenja za inspekcijske poslove Gradske uprave u Kraljevu upozorilo je da je tokom prvih sedam dana u februaru, koncentracija frakcije PM10 suspendovanih čestica u vazduhu, šest dana bila prekoračena. Po indeksu kvaliteta, vazduh u Kraljevu bio je pet dana (od 3. do 7. februara) u kategoriji jako zagađen, a jedan dan u kategoriji zagađen. Poslednji dan, za koji postoje podaci o kvalitetu vazduha u izveštajima koje, sa tri dana zakašnjenja objavljuju Zavod za javno zdravlje i zvaničan sajt grada Kraljeva je 8. februar, prvi dan kada je kvalitet vazduha u Kraljevu bio u kategoriji – dobar.

U saopštenju Odseka za zaštitu životne sredine preporučuje se izbegavanje fizičke aktivnosti u spoljašnjoj sredini, skraćivanje boravka na otvorenom i preusmeravanje obavljanja uobičajenih aktivnosti u zatvoreni prostor dok se kvalitet vazduha ne poboljša. Preporuke se odnose na celokupno populaciju, a posebno na osetljive grupe: starije osobe, decu i osobe sa oboljenjima srca i pluća.

Ko, gde, kako i šta meri?

Jedina zvanična merenja zagađenosti vazduha na području Kraljeva obavljaju Zavod za javno zdravlje i državna Agencija za zaštitu životne sredine. Osim merenja suspendovanih PM10 i PM2,5 čestica, što je deo i zvaničnog monitoringa aerozagađenja u državi Srbiji, kraljevački Zavod na više lokacija meri još i sumpor-dioksid, azot-dioskid, čađ i teške metale. Agencija za zaštitu životne sredine u parku kod Železničke stanice ima svoju automatsku mernu stanicu u kojoj prati sumpor-dioskid, azot-dioksid i ugljen-monoksid, ali ne i čestice PM10.

Međutim, poslednjih godinu-dve pojavlju se inostrani sajtovi koji takođe mere aerozagađenje u Srbiji, čak i na satnom novou, dok se podaci kraljevačkog Zavoda objavljuju nekoliko dana posle merenja. Na pitanja: zašto nemamo rezultate na satnom nivou, kako to imaju neki strani sajtovi, zašto se rezultati merenja PM10 objavljuju posle nekolliko dana, za portal Krug, u novembru 2020. u tekstu Aerozagađnje u Kraljevu: Život sa aromom čađi odgovorio je Vladimir Savić iz Zavoda za javno zdravlje Kraljevo:

– U Kraljevu ne postoji automatski analizator za suspendovane čestice koji bi mogao da pokaže rezultate na satnom nivou. Automatski monitoring u Srbiji sporovodi Agencija za zaštitu životne sredine, ali njena merna stanica ne sadrži automatski analizator. Kada se krenulo sa automatskim monitoringom, Kraljevo nije bilo prepoznato kao grad koji ima velikih problemom sa kvalitetom vazduha. Predložili smo Agenciji da u svoju mernu stanicu postavi automatski analizator za čestice PM10. To što ste našli na nekim portalima satne podatke za Kraljevo može da bude neka procena. Nije mi poznato da u Kraljevu postoji automatski analizator PM10 ili PM2,5 koji bi na satnom nivou davao rezultate. Mislim da je to neka procena kvaliteta koju objavljuju, ali ne znam na osnovu čega i zato ne može da bude relevantan podatak. 

Inženjer Savić dalje objašnjava da je metoda merenja suspendovanih čestica koju primenjuje Zavoda za javno zdravlje jednostavno takva da rezultati mogu da se dobiju tek posle 72 sata.

M. M. D. – R. V.

Ostavite komentar

E-mail adresa se ne objavljuje. Obavezna polja *