Pokolj ovaca u Popovićima

            U domaćinstvu Paunović u Popovićima psi lutalice su zaklali četiri i ranili pet ovaca; od maja prošle godine – ovo je treći napada pasa lutalica na ovce koje gaji ova porodica      

            Kada je Radonja Paunović iz sela Popovići kod Kraljeva pre nekoliko jutara otišao da obiđe ovce u toru, zatekla ga je stravična slika ovaca prekrivenih krvlju. Ne zna se šta je bilo teže gledati, preklane ovce ili one teško ranjene, jedne su se borile za dah, drugima su visili delovi tela. Tri ovce su bile mrtve, četvrta je naknadno uginula od povreda, a pet ovaca je prestravljenog pogleda tumaralo. Jedna od ovaca se od stresa ubrzo čak ojagnjila.

            Pokolj su napravila dva psa lutalice, od kojih je jedan pobegao, a drugi se i dalje vrzmao oko kuće.

            – Ma to je užasno, ovce u haosu, katastrofalna scena. Jedan pas je pobegao, drugi ostao tu, ništa nisam smeo da uradim. Tog psa su službenici Zoohigijene posle uhvatili, vidi se da je lovački, ali nije bio čipovan. Ovo se ponavlja treći put, niko ne vodi računa o tim lutalicama, ne vidim rešenje – priča Radonja Paunović.

Jedna od povređenih ovaca na imanju Paunovića

            Njegov otac Srećko Paunović vrlo je emotivno doživeo gubitak ovaca, ponajmanje iz materijalnih razloga:

            – Nije meni problem da kupim, nadoknadiću ja ovo, ali ja sam te ovce gajio za porodična veselja koja smo planirali. Krivo mi je kad nešto tako čovek planira, a ono ispadne naopako. Bespomoćni smo, ovo je treći put da nam se ovako dešava, niko od nadležnih ništa, kuče je zaštićenije od nas – kaže Srećko Paunović, a njegov sin Nemanja dodaje da ne drže ovce iz materijalnih razloga, već zato što vole i zato što je to bila tradicija u njihovom domaćinstvu.

Kako do obeštećenja?

Dušica Paunović, Srećkova supruga i majka Radonje i Nemanje za portal KRUG kaže da je zvanična procedura u ovakvim slučajevima komplikovana i dodatno na štetu vlasnika ubijenih domaćih životinja:

            – Okrenula sam bezbroj telefona, jedni su nas upućivali na druge: od policije, preko komunalne milicije, zoohigijene, opštine, pravobranilaštva… Na kraju su nam rekli da veterinari treba da naprave zapisnik, a to košta 1.500 dinara. I ako ranjena životinja naknadno ugine, onda je to zaseban zapisnik i opet košta 1.500 dinara. Sami plaćamol i lečenje, a i ako dobijemo obeštećenje, teško da će podmiriti te troškove.

            Grad Kraljevo je postupak u slučajevima kada štetu nanose psi lutalice regulisao Pravilnikom o postupku i načinu rešavanja zahteva za naknadu štete koja nastaje pri vršenju komunalnih delatnosti.

Stradale ovce

U drugom članu ovog akta se navodi:

Član 2

U slučajevima kada štetu prouzrokuju psi lutalice oštećeni je obavezan da podnese JKP “Čistoća” Kraljevo – Služba zoohigijene pisanu prijavu o nastalom štetnom događaju usled ujeda pasa lutalica ili napada pasa lutalica na domaće životinje ili čoveka, odmah nakon ujeda ili napada pasa lutalica.

JKP “Čistoća” Kraljevo – Služba zoohigijene je obavezna da izda potvrdu oštećenom licu o prijavljenom štetnom događaju, kao i da preduzme neophodne aktivnosti na pronalaženju i zbrinjavanju psa.

JKP “Čistoća” je obavezna da ustroji i uredno vodi evidenciju Službe zoohigijene o poslovima zaštite i zbrinjavanja pasa lutalica, u skladu sa zakonom, o podnetim prijavama i izdatim potvrdama oštećenim licima, kao i da gradonačelniku grada Kraljeva dostavlja mesečne izveštaje o prijavljenim događajima, izdatim potvrdama i preuzetim aktivnostima na pronalaženju i zbrinjavanju pasa.

Izveštaji iz stava 3. ovog člana moraju se dostaviti gradonačelniku grada Kraljeva najkasnije do 5-og u mesecu za prethodni mesec.

Oštećeni Javnom pravobranilaštvu grada Kraljeva podnosi zahtev za naknadu određenih vidova nematerijalne štete i materijalne štete u zakonom predviđenom roku.

Zahtev iz stava 5. ovog člana mora da bude u pisanoj formi, jasne sadržine sa naznakom adrese, kontakt telefona i brojem tekućeg ili žiro računa.

Zahtev iz stava 5. ovog člana mora da sadrži veran opis i lokaciju događaja, opis pretrpljenih povreda, sa iznosom naknade koju potražuje.

Uz zahtev iz stava 5. ovog člana oštećeni je u obavezi da dostavi ličnu kartu na uvid i rešenje o registraciji kada je oštećeno pravno lice, kao i dokaz o svojstvu zakonskog zastupnika, original ili overene fotokopije dokumentacije, i to:

– dokaz da je događaj prijavljen u roku JKP “Čistoća”, ako se radi o psima lutalicama (potvrda Službe zoohigijene),

– kompletnu medicinsku dokumentaciju, koja se odnosi na lečenje i saniranje povrede (izveštaj nadležne zdravstvene ustanove primarne zaštite, izveštaj lekara specijaliste sa detaljnim opisom povrede, izveštaj Zavoda za javno zdravlje zdravlje i sl.),

– račune vezane za materijalnu štetu, po potrebi veštačenje, i

– druge dokaze koji su od značaja za rešavanje zahteva.

         R.Vesković

1 komentar za naslov “Pokolj ovaca u Popovićima

  1. Ovo je čist terorizam od strane opštinske administracije i zaštićenih pasa lutalica. Čovek i ovca su dovedeni na isti nivo nezaštićenosti

Comments are closed.