Kako će biti raspodeljeno 3 miliona dinara za rad političkih stranaka

Za finansiranje političkih stranaka koje imaju odbornike u kraljevačkoj Skupštini ove godine je planirano 3,162 miliona dinara iz gradskog budžeta, a na osnovu Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Najviše novca dobija SNS, jer ima najviše odbornika

            U skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, sredstva za redovan rad političkih subjekata (stranaka i grupa građana) čiji su kandidati izabrani za odbornike u skupštini grada ili opštine, obezbeđuju se u budžetu jedinice lokalne samouprave. Na osnovu toga Gradsko veće  grada Kraljeva je  na današnjoj sednici donelo Rešenje o raspodeli budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata pošto su nakon rebalansa ova sredstva uvećana za 258.700 dinara i sada iznose 3.162.700 dinara.

            Do kraja godine izborne liste će mesečno iz gradskog budžeta dobijati:

  • „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ 156.553 dinara,
  • „Ivica Dačić, SPS, JS, D. M. Palma“ 45.595 dinara,
  • GG „Metla, Starosedeoci 2020, Ivan Matović“ 22.507 dinara,
  • „Milan Stamatović, Zoran Jovanović, Zdrava Srbija, POKS, Bolja Srbija“ 20.900 dinara,
  • „Aleksandar Šapić – Pobeda za Kraljevo“ 18.001 dinar mesečno.

Lokalne samouprave ne mogu po sopstvenom nahođenju izdvajati sredstva za finansiranje rada političkih subjekata, niti mogu ta sredstva slobodno raspoređivati. Iznos budžetskih sredstava limitiran je Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti na 0,105% poreskih prihoda jedinice lokalne samouprave. Isti zakon predviđa da sredstva za redovan rad dobijaju samo oni koji su na izborima dobili mandate, a propisuje i koeficijente za raspodelu tih sredstava tako da oni koji imaju najviše mandata, najviše novca i dobiju. Zakon se jedino „ne meša“ u to kako će članice koalicije međusobnoi raspodeliti novac, već to prepušta  koalicionom dogovoru.

Da podsetimo na sastav kraljevačke Skupštine: Izborna lista „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ ima 46 odbornika, „Ivica Dačić, SPS, JS, D. M. Palma“ 12 odbornika, GG „Metla, Starosedeoci 2020, Ivan Matović“ pet odbornika,Milan Stamatović, Zoran Jovanović, Zdrava Srbija, POKS, Bolja Srbija“ četiri odbornika i „Aleksandar Šapić – Pobeda za Kraljevo“ tri odbornika. Na osnovu ovakvog rasporeda snaga u lokalnom parlamentu obavlja se i raspodela novca za finansiranje aktivnosti njihovih stranaka i grupa građana.

R. Vesković