Kraljevo: 2,5 miliona dinara za sufinansiranje kotlova, stolarije i izolacije

Zašto bi, ako planirate zamenu stolarije, postavljanje termičke izolacije, zamenu kotlova ili ugrađivanje termostatskih ventila na radijatore – trebalo da sačekate drugu polovinu ove godine?

Gradsko veće je danas odlučilo da iz tekuće budžetske rezerve izdvoji 2,5 miliona dinara za sufinansiranje energetske efikasnosti zgrada, kuća i stanova, kao i da Grad krene u realizaciju ovog Programa. Sa ovim sredstvima Kraljevo će učestvovati na konkursu Ministarstva za rudarstvo i energetiku, koje je raspisalo javni poziv za lokalne samouprave da se prijave za Program energetske sanacije stambenih objekata.

Šta to znači u praksi, gradonačelnik Predrag Terzić je ovako objasnio:

Naših 2,5 miliona dinara je jedna četvrtina, ako prođemo na konkursu Ministarstva, drugu četvrtinu od 2,5 miliona obezbediće država, a preostale dve četvrtine građani. Dakle, građani koji ulažu u povećanje energetske efikasnosti svoje kuće ili stana platiće samo 50% iznosa.

Ko će i po kojim kriterijumima imati pravo na ova sredstva utvrdiće se posebnim lokalnium propisom. Za sada je definisano da Program obuhvata sledeće mere:

  • zamena spoljnih prozora i vrata i ostalih vidljivih elemenata termičkog omotača
  • postavljanje termičke izolacije zidova, krova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova prema negrejanom prostoru
  • zamena postojećeg kotla efikasnijim
  • opremanje radijatora termostatskim ventilima i ostalom neophodnom armaturom.

Kada bi sve ovo moglo da zaživi u praksi? Ako planirate nešto od navedenih radova, valjalo bi da sačekate drugu polovinu godine! Na sajtu Ministarstva rudarstva i energetike je na slično pitanje dat odgovor da rok 21. maj, koji se pominje u medijima, je rok do kog lokalne samouprave treba da se jave na javni poziv Ministarstva.

„Izabrane jedinice lokalne samouprave će nakon potpisivanja ugovora sa Ministarstvom, a na osnovu svojih propisa o raspodeli sredstava, putem javnog poziva birati krajnje korisnike (fizička lica). Očekuje se da će se javni pozivi za građane raspisati početkom jula meseca.

Govoreći o ovoj tački dnevnog reda, Terzić je podsetio da Kraljevo izdvaja čak 15 miliona dinara za sufinansiranje popravki na zgradama i to 70% po projektu. Rekao je da je iz razgovora sa kolegama gradonačelnicima zaključio da je Kraljevo u tome odmaklo daleko ispred drugih. Uostalom, ilustracija je i to da je Grad za ove potrebe izdvojo 15 miliona, a Ministarstvo za čitav Program energetske sanacije stambenih objekata 54 miliona. 

Za proširenje deponije neophodan kredit!

Na današnjoj sednici Gradskog veća usvojen je i obiman Godišnji program upravljanja komunalnim otpadom, koje je u nadležnosti JKP „Čistoća“. Ovaj program zaslužuje da ga detaljnije predstavimo i to ćemo učiniti narednih dana, a ovoga puta izdvajamo da je u ovoj godini za nabavku kontejnera, kanti za otpad, autosmećara i građevoinske mašine predviđeno čak 74 miliona dinara iz gradskog budžeta i 4 miliona iz sopstvenih sredstava JKP-a za kontejnere, kante, plastične vreće i za kupovinu kolske vage. U dokumentu se ne može na prvi pogled zaključiti koliko će tačno novih kanti i kontejnera biti postavljeno.

Od Ministarstva za zaštitu životne sredine ove godine se očekuje 65 miliona dinara za projekat „sanacija, rekultivacija i zatvaranje deponije“. Međutim, od prečeg ima preče, pa se u Programu navodi: „Trenutno stanje je takvo da se otvara potreba za hirno sprovođenje aktivnosti u cilju obezbeđivanja mesta za dalje deponovanje komunalnog otpada“. Prema projektnoj dokumentacij za sanaciju i proširenje deponije „odnosno izradu sanitarne kasete“, predračun je pokazao da je u 2021.g potrebno 263,7 miliona dinara!

– Grad Kraljevo planira da koristi kreditna sredstva za ove namene, odnosno da se budžet grada zaduži za iznos sredstava predviđen projektom – navodi se u Godišnjem programu.

O ostalim problemima prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada uradili smo opsežan intervju sa direktorom JKP „Čistoća“ Ivicom Bogojevićem, koji ćemo u dva dela objaviti narednih dana na portalu KRUG.

Gradsko veće je danas usvojilo i izveštaj o javnoj raspravi o Lokalnom akcionom planu za zapošljavanje i utvrdilo predlog ovog dokumenta, koji bi trebalo da usvoji Skupština grada. LAP za zapošljavanje smo opširnije predstavili u tekstu Šta u Kraljevu predviđa Lokalni akcioni plan zapošljavanja do 2023. godine?

R.Vesković

1 komentar za naslov “Kraljevo: 2,5 miliona dinara za sufinansiranje kotlova, stolarije i izolacije

  1. Zašto je materijal za energ efikasnost kuća otišao preko sto posto pa i sa tim popustom mi plaćamo 50 posto i više taj materijal

Comments are closed.