Kraljevo na poštanskoj marki

U okviru edicije Gradovi Srbije, krajem prošle godine, na poštanskoj marki koju je štampala je Pošta Srbije. našao se motiv iz Kraljeva – Trg srpskih ratnika; da li ovu marku možemo da nađemo u kraljevačkim poštama?

Izdanje poštanske marke sa motivom Trga srpskih ratnika u Kraljevu, prate prigodna vinjeta na kojoj je Spomenik otpora i pobede, kao i odgovarajući koverat „prvog dana“. Ovu poštansku marku štampala je Pošta Srbije u okviru edicije Gradovi Srbije.

Već u prvim rečenicama pomenuli smo nekoliko termina čije nam značenje nije dovoljno jasno. Da bismo informaciju kompletirali i da bismo svi nešto naučili, obratili smo se filatelisti iz Kraljeva Goranu Suši. On je prava osoba za ovu temu, jer je na jednoj od nacionalnih izložbi „Srbijafila“ osvojio treće mesto upravo za kolekciju posvećenu Kraljevu na markama i ostalim poštanskim objektima.

Kraljevo na poštanskoj marki i koverti- foto Pošta Srbije,edicija Gradovi Srbije

Celinu posvećenu Kraljevu koja je štampana jesenas, čine poštanska marka nominalne vrednosti 60 dinara sa motivom Trga srpskih ratnika,  vinjeta i koverat. Tabak čini osam maraka, a u sredini u devetom polju je vinjeta, koja nikada nema nominalnu vrednost, odnosno nema poštansku tarifu. Treći deo je „koverat prvog dana“, čija je međunarodna oznaka FDC (first day cover). Koverat FDC se štampa jedino tog dana kada izađe marka i nosi „žig prvog dana“, u ovom slučaju to je 8.9.2021. FDC koverat se štampa u malom tiražu, pretpostavljam da je to bilo oko 500 primeraka.

Goran Suša kaže da iako je štampan u malom tiražu, FDC koverat u ovom trenutku nema veliku vrednost, ali da je može imati kada prođe neka decenija, kao i da postoje kolekcionari koji su posvećeni upravo skupljanju FDC koverata. Saznajemo još pravi komplet poštanskih proizvoda čini i „maximum carta“, odnosno razglednica sa motivom marke i „žigom prvog dana“ ili odgovarajućim prigodnim poštanskim žigom. „Kraljevački komplet“ ne sadrži „maksimum kartu“.

Najstariji predmet u Sušinoj kolekciji posvećenoj Kraljevu je koverat sa „pismom Karanovca“ odnosno žigom iz 1856. godine. Naime, u Srbiji od 1840, kada je počeo javni poštanski saobraćaj u Kneževini Srbiji, do 1866. nisu postojale marke, već samo žigovi na službenoj pošti.

Motivi koji imaju veze sa Kraljevom bili su na poštanskim markama relativno često, ili relativno retko, kako se uzme. Treba imati u vidu da je u 19. veku pošta u Karanovcu bila sporedna, glavni pravci su bili od Beograda ka Nišu, pa dalje na jug, i od Beograda ka Užicu i zapadnoj Srbiji. Moglo bi se reći da su na markama češće od ostalih bili motivi manastira Studenice i Žiče, između ostalih i na izdanjima iz 1943. Nažalost, spomen na streljanje oktobra 1941. nikada se nije našao na poštanskoj marki, za razliku od nekih drugih stratišta u Srbiji. Marka sa motivom Kraljeva koja je sada štampana mislim da je prva posle 30-ak godina.

Kraljevo na poštanskoj marki – foto Pošta Srbije, edicija Gradovi Srbije

Goran Suša kaže da ćemo u kraljevačkim poštama teško naći ovu marku sa motivom Kraljeva, jer prigodna izdanja koja izdaje Pošta Srbije – u spomen na važne datume ljude, mesta, događaje – iz Kraljevu se retko naručuju. Razlog nije teško pretpostaviti, neka se svako od nas zapita pre koliko godina, pa možda i decenija, je poslednji put poslao pismo ili bar razglednicu. Uglavnom se šalju paketi i zvanični dopisi, pa se zato umesto pitoresknih markica lepe bezlične bele nalepnice:   

Poštanske marke promovišu umetnički, istorijski, kulturni identitet jedne zemlje i zato sve razvijene države čuvaju tradiciju poštanskih marki. Kroz poštanske marke mogu se saznati istorija i geografija, ali i ideologija, vrednosti koje su se promovisale u nekoj državi u određenom istorijskom trenutku – ističe filatelista Goran Suša.

S obzirom na to je da je poštanska marka artefakt primenjene umetnosti, moramo navesti i autora. Umetnička realizacija izdanja bila je poverena akademskoj slikarki Anamari Banjac, a stručni saradnik na projektu bila je Turistička organizacija Kraljeva, navedeno je na sajtu Pošte Srbije, na stranici namenjenoj filatelistima, a tu je i nekoliko osnovnih podataka o Kraljevu.