Audicija za mlade harmonikaše

Žiri:  Miša Mijatović, Vlada Panović i Aleksandar Sofronijević.biraće kandidate koji stiču pravo da učestvuju na takmičenju mladih harmonikaša u okviru  Festivala „Zlatne harmonike Kraljeva”

Kulturni centar „Ribnica” Kraljevo organizuje audiciju za mlade soliste na harmonici u ponedeljak, 16. maja u 13 časova, u Svečanoj sali Gradske uprave grada Kraljeva, Trg Jovana Sarića broj 1. Na audiciji se biraju kandidati koji stiču pravo da učestvuju na takmičenju mladih harmonikaša u okviru  Festivala „Zlatne harmonike Kraljeva”.

U stručnom žiriju koji će birati kandidate su istaknuti umetnici na harmonici: Miša Mijatović, Vlada Panović i Aleksandar Sofronijević.

Pravo učešća na audiciji i takmičenju imaju kandidati starosti od 16 do 25 godina.

Potrebno je da učesnici spreme po jednu narodnu pesmu i jedno kolo po sopstvenom izboru. Kompozicije izvode na svojim instrumentima.

Festival  „Zlatne harmonike Kraljeva” održava se od 28. do 30. jula. Takmičenje mladih harmonikaša, izabranih na audiciji, je 29. jula na Trgu srpskih ratnika. Stručni žiri dodeliće tri nagrade.

Prvonagrađeni učesnik dobija priznanje „Novica Negovanović” i snimanje jednog narodnog kola u studiju Aleksandra Sofronijevića. Druga i treća nagrada su novčane. Nagrade nisu deljive.

Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem mejla zlatneharmonike@kcribnica.rs

Prijava mora da sadrži:

Ime i prezime kandidata;

Datum i mesto rođenja / skenirana lična karta ili drugi važeći dokument;

Obrazovanje;

Saglasnost roditelja ili staratelja za učešće na audiciji i takmičenju, ukoliko je kandidat maloletan;

Rok za slanje prijava je 13. maj.

Dodatne informacije na broj telefona 036 375 757, radnim danima do 15 časova.