Kraljevo: Konkurs za radove na objektima crkava i verskih zajednica

Grad Kraljevo prvi put je raspisao zaseban Konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica za izgradnju i obnovu objekata. U gradskom budžetu planirano je 5 miliona dinara

            Grad Kraljevo ove godine prvi put sprovodi odvojeni konkurs za sufinansiranje projekata tradicionalnih crkava i verskih zajednica za izgradnju, održavanje i obnovu crkvenih i verskih objekata. Grad je i ranije izdvajao sredstva za ove svrhe, ali u okviru sufinansiranja udruženja građana. U ovogodišnjem budžetu planirano je 5 miliona dinara.

            Pravo učešća na konkursu sa po jednim projektom imaju sve tradicionalne crkve i verske zajednice koje su kao takve registrovane po zakonu i čiji objekti se nalaze na teritoriji Kraljeva. Rok za podnošenje predloga projekata je 11. maj.

            Konkurs je raspisan na osnovu Odluke o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama, koju je Skupština grada usvojila 29. decembra prošle godine.          

            Prema članu 10 ove odluke kriterijumi za izbor projekata biće oblast  u  kojoj  se  realizuje projekat,  dužina trajanja, broj korisnika, mogućnost njegovog razvijanjaodrživost, zatim obim zadovoljavanja javnog interesa, stepen unapređenja stanja u oblasti u kojoj se projekat sprovodi, kao i ekonomičnost  budžeta i zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih projekata.

R.V.