Master klas Vlade Panovića za soliste na harmonici

Gosti na master klasu biće solisti na harmonici Miša Mijatović i Aleksandar Sofronijević

U Svečanoj sali Gradske uprave u Kraljevu, 28. jula  od 10.30 do 14.00, održaće se master klas za soliste na harmonici, koji će  voditi  Vlada Panović, umetnički rukovodilac Narodnog orkestra RTS-a.

Nastava će se održati interaktivno. Čas je podeljen na tri dela. U prvom delu će se govoriti o istorijatu narodne muzike i harmonike u Srbiji i na Balkanu. Polaznicima će biti prikazan način izvođenja izvornih pesama u Centralnoj, Južnoj i Zapadnoj Srbiji, BiH i Severnoj Makedoniji. Drugi deo obuhvata narodne igre iz Srbije, Rumunije, Bugarske i S. Makedonije, kao i kola iz vlaškog kraja. Panović će dati detaljna objašnjenja o artikulaciji, trilerima, prstoredu, frazirungu i harmoniji u zavisnosti od oblasti. Treći deo je posvećen svetskoj i filmskoj muzici na harmonici, raznim ritmovima i stilovima (Francuska, Italija, Brazil, Argentina). Svi polaznici dobijaju sertifikat.

Gosti na master klasu biće solisti na harmonici Miša Mijatović i Aleksandar Sofronijević.

Za učešće na master klasu plaća se kotizacija od 2.500,00 dinara, a zainteresovani kotizaciju mogu da na osnovu sledećih podataka:

Platilac: Ime i prezime, adresa (na ime učesnika master klasa)

Svrha uplate: kotizacija za master klas

Primalac: Kulturni centar “Ribnica” Kraljevo, Izletnička 2, 36103 Kraljevo

Račun primaoca: 840-122668-45

Rok za prijavu/kotizaciju je 25. jul. Na master klasu učestvuju polaznici koji su uplatili kotizaciju zaključno sa poslednjim danom predviđenim za uplatu.

Ne postoji starosno ograničenje.Učesnici nose svoje instrumente.

Master klas je deo programa Festivala “Zlatne harmonike Kraljeva” koji organizuje Kulturni centar “Ribnica” Kraljevo od 28. do 30. jula 2022.