Misija Budi front: Nepoznavanje procedure – prostor za zloupotrebe

Na biračkom mestu broj 14 u Kraljevu član biračkog odbora akreditovanom posmatraču iz misije Lokalnog fronta, nije dozvolio da prisustvuje brojanju glasova; predsednica GIK-a kaže da ovo telo nije dobilo nijedan zahtev za poništavanje izbora na nekom biračkom mestu

            Danas do 15 časova Gradska izborna komisija u Kraljevu nije primila nijedan zahtev za poništavanje izbora na nekom biračkom mestu, rekla je predsednica GIK-a Danijela Majstorović za portal KRUG. Prema njenim rečima,  ima zapisnika sa primedbama, ali ne i sa zahtevom za poništavanje izbora.

Rok za podnošenje zahteva je 72 sata od zatvaranja biračkih mesta, a prema Zakonu o izboru narodnih poslanika „Birač može podneti zahtev za poništavanje glasanja na biračkom mestu na kojem je upisan u izvod iz biračkog spiska ako ga je birački odbor neosnovano sprečio da glasa ili ako mu je na biračkom mestu povređeno pravo na slobodno i tajno glasanje“ (čl. 148).

Deo primedbi u zapisnike uneli su i članovi posmatračke misije Lokalnog fronta, koja je zvanično bila akreditovana za posmatranje ovih izbora u Srbiji i koja je uspela da pokrije gotovo sve delove države osim Pirotskog okruga.

Na području Kraljeva najozbiljniji incident dogodio se sinoć na biračkom mestu u Ložionici, gde jedan član biračkog odbora posmatraču iz misije Lokalnog fronta, koji je bio akreditovan za teritoriju na kojoj je ovo biračkom mestu, nije dozvolio da prisustvuje brojanju glasova.

Prema zakonu čl. 168, „Predstavnik posmatrača rada biračkog odbora može da prati rad biračkog odbora od primopredaje izbornog materijala pre glasanja do okončanja primopredaje izbornog materijala posle glasanja, uključujući i otvaranje glasačke kutije, prebrojavanje glasova, utvrđivanje rezultata glasanja, glasanje van biračkog mesta, kao i ponovno glasanje na tom biračkom mestu“.

Posmatrač Bojan Brkić, koji je akreditovan kao posmatrač u GIK-u, ovako opisuje sitiuaciju:

Članica naše posmatračke misije nas je pred zatvaranje biračkog mesta u Ložionici obavestila da joj jedan od članova biračkog odbora ne dozvoljava da prisustvuje prebrojavanju glasova. Na teren smo izašli sa advokatom, zatražili smo od predsednice GIK-a da tom članu biračkog odbora objasni da posmatrač ima pravo da prisustvuje glasanju, što je ona i učinila, ali ni to nije imalo efekta. Obaveštena je i policija, izlazili su na teren sinoć, danas ćemo dati izjave. O ovom incidentu ću govoriti i na sednici Gradske izborne komisije.

Brkić kaže da uloga posmatrača izbora zakonski nije do kraja definisana, što se vidi na ovom slučaju: prema zakonu, deo izbornog materijala na svakom biračkom mestu je zapisnik o posmatračima, u koji posmatrač ima pravo da unese primedbe. Međutim, zakon ne definiše šta kada kao u ovoj situaciji posmatrač uopšte ne bude pušten na biračko mesto i nema priliku da popuni zapisnik. U ovom slučaju, Brkić će kao akreditovani posmatrač u GIK-u na sednici usmeno prijaviti ovaj slučaj.

Vladimir Marović je takođe bio posmatrač u Kraljevu i kaže da bi njegovo iskustvo moglo da se sažme u ocenu da mnogi članovi biračkih odbora nisu svesni ozbiljnostiu zadatka na kome su se našli:

Čini se da su mnogi članovi biračkih odbora bili nespremni za ozbiljnost zadatka koji im je poveren. Kod nekih postoji dobra volja, ali ne i svest i znanje šta su dužnosti člana biračkog odbora. Kao da su se mnogi tu našli zbog dnevnice, a ne da zaista brane izbornu proceduru, a time i pravo građana. Neke od situacija na koje sam nailazio su da član biračkog odbra sedi nekoliko koraka iza paravana za glasanje, a drugi se šetka iza ljudi koji glasaju. Uneo sam to u zapisnik i usmeno preneo predsedniku biračkog odbora, ali stekao sam utisak kao da nije shvatio da se radi o kršenju izborne procedure.

Ovakve i slične situacije su još izraženije na seoskim područjima, kaže Predrag Voštinić, koji je bio posmatrač na području Sjenice i gde je na jednom biračkom mestu imao i neprijatnu situaciju koja se završila samo verbalnim konfliktom.

foto Predrag Ilić

Voštinić istče da su neznanje i neozbiljno shvaćena dužnost članova biračkih odbora primetni i to, po njegovom mišljenju, otvara velike mogućnosti za zloupotrebu, pa i manipulaciju. Na nekim biračkim mestima vlada drugarska i familijarna atmosfera, jer birački odbor čine članovi jedne-dve porodice iz tog sela.

– Zato je moguće da i dan-danas neko glasa u tuđe ime: naišao sam na situaciju da se ljudi raspravljaju ko je doneo više tuđh ličnih karata! Koliko je nepoznavanje procedure govori to da su na jednom biračkom mestu pre mene zapisnik popunili i ‘posmatrači’ koji to uopšte nisu. Došli ljudi iz jedne stranke, predstavili se kao posmatrači, a birački odbor ih pustio, jer članovi ne znaju ništa o pravilima za posmatračke misije. U nekim slučajevima ne postoji zla namera članova biračkih odbora, pa su  jedva čekali da se sa mnom prokonsultuju da li su nešto uradili kako treba… Ali zato sve ovo govori da onaj ko ima zlu nameru, može lako da zloupotrebi neznanje članova biračkih odbora.

Ilustrujući dokle ide proceduralna aljkavost, navodi da je na više od 20 biračkih mesta koja je obišao, naišao na samo jednu kutiju pravilno zapečaćenu nalepnicama, kao i da je u manjim sredinama glasanje bez važećeg dokumenta  često. U većim gradovima birački odbori su, kaže Voštinić, politički balansiraniji, tako da se članovi međusobno kontrolišu.

– S druge strane, ponosni smo na ovo iskustvo posmatrača: članovi biračkih odbora su uglavnom čuli za nas i prihvatili nas kao kompetentne za izbornu proceduru, što je i bio naš posao. Ako nismo u prilici da kontrolišemo, na primer, zloupotrebu javnih resursa i moći, mogli smo da kontrolišemo proceduru u samom izbornom postupku i to smo radili, a  primere kršenja uneli u zapisnike – zaključuje Predrag Voštinić.

R. Vesković