Na vojnom aerodromu „Morava“ obuka tehničkog sastava 98. vazduhoplovne brigade

U Lađevcima, na vojnom aerodromu „Morava“, u toku je obuka koja se se realizuje u okviru redovnih letačkih aktivnosti avijacijskih i helikopterskih eskadrila sa ciljem održavanja visokog nivoa osposobljenosti vojnika i starešina

Intenzivna obuka tehničkog sastava 98. vazduhoplovne brigade za održavanje i opsluživanje vazduhoplova na upotrebi u ovoj jedinici Ratnog vazduhoplovstva i PVO, odnosi se na vazduhoplovnotehničke specijalnosti za održavanje aviona „orao“ i helikoptera Mi-35 i „gama“ i njihovu pripremu za borbenu upotrebu.

U skladu sa planom obučavanja, uvežbavaju se propisane standardne procedure za rad prilikom izvršenja specijalističkih tehničkih pregleda aviona i helikoptera, provere funkcionalnosti motora, radio-navigacijske opreme i naoružanja, i vrši se naoružavanje i neposredna priprema vazduhoplova za realizaciju bojevih gađanja.

Posebna pažnja se poklanja dodatnom osposobljavanju mladih starešina koji su po uspešnom završetku Kursa za podoficire Ratnog vazduhoplovstva i PVO primili dužnosti u jedinici, kako bi oni u najkraćem roku dostigli zahetvani nivo osposobljenosti za rad na održavanju vazduhoplova za koje su zaduženi. Realizacijom ove obuke obezbeđuje se da celokupan tehnički sastav u 98. vazduhoplovnoj brigadi zadovoljava najviše standarde osposobljenosti neophodne da bi vazduhoplovi u svakom trenutku bili spremni i dostupni za borbenu upotrebu i kako bi jedinica mogla da odgovori namenskim zadacima u operacijama Vojske Srbije.