Objavljen tender za projektovanje javne garaže iza zgrade Gradske uprave u Kraljevu

Prema najavama, Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Kraljevo raspisalo je javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne garaže na prostoru iza zgrade Gradske uprave.

U projektnom zadatku za izradu tehničke dokumentacije navodi se  da je, prema važećem planu Detaljne regulacije „Centar grada Kraljeva” katastarska parcela br. 581/2 i predviđena za objekte javne namene i da je na njoj potrebno projektovati isključivo javnu garažu.

Lokacija se, kako se navodi u dokumentaciji, nalazi između ulica Cara Dušana i Cara Lazara. Objekat je planiran sa jednom podzemnom – podrumskom etažom i četiri nadzemne (prizemlje i tri sprata). Gabarit objekta opredeljen je pribavlljenom informacijom o lokaciji, a orіjentaciona površina u osnovi je manja od hiljadu kvadrata.

Naručilac, Javno preduzeće za uređivanje građevinskog zemljišta Kraljevo, navodi u ovom dokumentu da je potrebno uraditi idejno saobraćajno rešenje pristupnih ulazno-izlaznih saobraćajnica za garažu, sa samom garažom, uključujući i sve druge potrebne komunikacije (rezervne izlaze, pešačke prilaze i dr.) u skladu sa važećom tehničkom i zakonskom regulativom koja reguliše ovu oblast.

Procenjena vrednost nabavke je 4,2 miliona dinara, a zainteresovani svoje ponude mogu da dostave do 14. juna.

Investitor zahteva da se dostave najmanje tri varijante idejnih saobraćajnih rešenja sa idejnim rešenjima garaže iz kojih se može nedvosmisleno utvrditi ukupan broj parking mesta, funkcionalnost predloženog rešenja i drugi traženi elementi.

Potrebnu pažnju, navodi se u projektnom zadatku, treba obratiti urbanističko-arhitektonskom oblikovanju objekta, imajući u vidu lokaciju objekta u samom centru grada.

Pri izradi idejnih rešenja treba uzeti u obzir postojeći prilaz garažnom prostoru zgrade Gradske uprave i povezati je sa novoprojektovanom javnom garažom sa ostvarivanjem potrebne saobraćajne komunikacije.

Potrebno je, takođe, planirati i određen broj mesta za punjenje električnih vozila. Ulaz i izlaz vozila u javnu garažu projektovati varijantno iz ulica Cara Lazara i Cara Dušana, ili obrnuto, ili i ulaz i izlaz iz iste ulice, što omogućava postojeći režim saobraćaja. Cilj je da se dobije maksimalan broj parking mssta sa funkcionalnim saobraćajnim rešenjem.

Ukoliko ste registrovani na Portalu javnih nabavki (a registracija je vrlo jednostavna i za fizička lica), ostale detalje tendera možete pronaći OVDE

M. M. D.

1 komentar za naslov “Objavljen tender za projektovanje javne garaže iza zgrade Gradske uprave u Kraljevu

  1. To je trebalo uraditi znatno ranije, pre nego što je deo prostora koji bi bio idealan za javnu garažu zauzet novom poslovno-stambenom zgradom, čime je ne samo smanjena moguća površina i spratnost javne garaže, nego je onemogućen i prilaz iz Ulice cara Lazara. Očigledno je da se čekalo da neko blizak vlasti izgradi navedenu zgradu i prodajom lokala i stanova napuni svoje džepove, a možda i džepove nekoga iz vlasti. Sada mora da se vodi računa i o tome da se izgradnjom javne garaže ne ugroze prava vlasnika stanova i lokala u toj novoj zgradi, što dodatno komplikuje i projektovanje i izgradnju garaže.

Comments are closed.