Od 10. januara taksisti u obavezi da imaju položen ispit o poznavanju grada

Zahtev za polaganje ispita košta 5.000 dinara, a može da se preda na prijemnici Gradske uprave grada u Kraljeva ili poštom sa naznakom da je za Komisiju za polaganje ispita o poznavanju propisa i poznavanju Kraljeva

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva obavestilo je privredne subjekte sa teritorije grada Kraljeva koji obavljaju taksi prevoz putnika, da 10. januara počinje primena odredaba Odluke o taksi prevozu putnika, koja je doneta 5. oktobra prošle godine.

Pored uslova predviđenih zakonom, za izdavanje odobrenja za obavljanje taksi prevoza putnika, neophodan je uslov da se za vozača dostavi dokaz o položenom ispitu o poznavanju propisa kojim se utvrđuje taksi prevoz putnika i poznavanje grada.

„Pozivaju se svi privredni subjekti koji su registrovani za obavljanje taksi prevoza putnika na teritoriji grada Kraljeva, da blagovremeno podnesu zahtev za polaganje ispita o poznavanju propisa kojima se uređuje taksi prevoz putnika i poznavanje Grada Kraljeva. Zahtev se podnosi Komisiji za polaganje ispita o poznavanju propisa i poznavanju grada, preko Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva“, kaže se u saopštenju Gradske uprave Kraljevo.

U saopštenju se ističe da se Zahtev predaje preko prijemne kancelarije Gradske uprave grada Kraljeva (šalter 1), a može se predati i poštom na adresu: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, Trg Jovana Sarića broj 1, Kraljevo, sa naznakom „Za komisiju za polaganje ispita o poznavanju propisa i poznavanju Grada Kraljeva“.

Novčana naknada za polaganje ispita o poznavanju grada za vozače taksi vozila iznosi pet hiljada dinara.