Pola veka Privrednog suda u Kraljevu (VIDEO)

Jedini privredni sud od 16 privrednih sudova u Srbiji koji još nema svoj prostor, danas je obeležio 50 godina od početka rada svečanom akademijom kojoj su prisustvovale brojne zvanice iz najviših pravosudnih organa naše zemlje

Privredni sud u Kraljevu osnovan je 24. februara 1972. godine, pod nazivom Okružni privredni sud u Kraljevu, ali je počeo da radi 1. februara 1973. godine, pa je cela ova godina jubilarna i u znaku 50 godina od početka rada. Jubilej je danas obeležen svečanom akademijom kojoj su prisustvovale brojne zvanice iz najviših pravosudnih organa naše zemlje.

Pogledajte VIDEO:

Teritorija mesne nadležnosti ovog suda najveća je teritorija mesne nadležnosti privrednih sudova u Srbiji i obuhvata opštine Aleksandrovac, Brus, Varvarin, Vrnjačka Banja, Raška, Sjenica, Trstenik, Tutin i Ćićevac i gradove Kraljevo, Kruševac i Novi Pazar.

Sud ima sudsku jedinicu u Kruševcu, a prema zakonu predviđena je i sudska jedinica u Novom Pazaru, za teritoriju Sjenice, Tutina i Novog Pazara, ali ona nije počela sa radom.

Najveći broj predmeta su sporovi između domaćih i stranih privrednih društava, preduzeća, zadruga i preduzetnika i njihovih asocijacija (privredni subjekti), ali privredni sudovi postupaju i u sporovima koji nastanu između privrednih subjekata i drugih pravnih lica u obavljanju delatnosti privrednih subjekata, kao i kada je jedna od stranaka fizičko lice ako je sa strankom u odnosu materijalnog suparničarstva – podsetila je danas Duška Ilić, predsednica Privrednog suda Kraljevo.

Duška Ilić, predsednica Privrednog suda Kraljevo

U sedištu suda u Kraljevu, u Ulici Cara Dušana 41 u Kraljevu, nalaze se sudska uprava, sudska pisarnica, računovodstvo suda, tehnička služba i služba za operativne informatičke poslove, ali ovaj sud nema svoju zgradu. Kako se na svečanoj akademiji moglo čuti, prostor u kome sud funkcioniše je nedovoljan, nefunkcionalan i ne zadovoljava potrebe sudija, zaposlenih i, pre svega, stranaka.

Smeštaj suda mora biti uskoro rešen. To je jedini privredni sud od 16 privrednih sudova za koji još uvek nije nađeno adekvatno prostorno rešenje, a ono je moguće jedino uz saradnju sa lokalnom samoupravom – poručila je danas Jasminka Obućina, predsednica Privrednog apelacionog suda.

Jasminka Obućina – predsednica Privrednog apelacionog suda

Ona je podsetila da koreni privrednog pravosuđa sežu na početak 19. veka, jer je 1807. godine u Smederevu osnovan prvi trgovački sud u Srbiji, koji se zvao „Sovjetna komanda smederevska“. Prema nekim podacima, i Vuk Karadžić je bio jedan od trgovačkih sudija. Prema nekim istorijskim dokumentima prvi trgovački sud je otpočeo sa radom 23. aprila 1808. godine, pa se taj datum slavi kao Dan privrednog sudstva Srbije.

Privredni sudovi su 2019. godine imali u radu 180.710 predmeta, 2020. godine 140.745 predmeta, 2021. godine 151.016 predmeta, a 2022. godine 106.629 predmeta. Rešili smo 2019. više od 140.000 predmeta, 2020. skoro 110.000, a 2021. godine 122.380 predmeta. Od nerešenih 40.628 predmeta na kraju 2019. godine, privredni sudovi su prošlu godinu završili sa nerešenih 18.125 predmeta. Sudije prvostepenih sudova su prosečno mesečno rešavanje između 57 i 60 predmeta – istakla je Obućina.

Danas privredno sudstvo čini 16 prvostepenih privrednih sudova i Privredni apelacioni sud ca sedištem u Beogradu. Privredni sudovi su specijalizovani sudovi, sudovi specijalizovane nadležnosti, formirani počev da prate potrebe privrede. Privredni sudovi često su osporavani, bilo je pokušaja i njihovog ukidanja, ali privreda i privredni subjekti su ti koji su održali privredne sudove.

Današnjoj svečanoj akademiji prisustvovali su Branko Stanić, sudija Vrhovnog kasacionog suda, Livija Pavićević, državna sekretarka u Ministarstvu pravde, kao i brojni predstavnici najviših pravosudnih i državnih organa, pravosudnih profesija i pravnici iz oblasti privrede.

   M. M. D.