Poziv građanima za tri javne rasprave

22. septembar 2020.

Građani u narednih šest dana primedbe, predloge i sugestije mogu da upute na tri odluke (o rebalansu, naknadama za korišćenje javnih površina i o taksi prevozu) koje će se pred odbornicima naći na narednoj sednici gradske skupštine

Gradsko veće Kraljeva uputilo je, posle današnje sednice, pozive za tri javne rasprave. Jedna je javna rasprava o rebalansu budžeta (o Nacrtu odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Kraljeva za 2020. godinu u delu planiranja investicija), koji je objavljen na sajtu grada Kraljeva www.kraljevo.rs. Primedbe, predlozi i sugestije podnose se Odeljenju za privredu i finansije Gradske uprave u pisanoj formi ili na e-mail adresu: privreda_i_finansije@kraljevo.org na posebnom obrascu, najkasnije do ponedeljka 28. septembra do 7.00 časova, a javna sednica biće održana istog dana (ponedeljak 28. septembar) u 7.00 časova u sali I Gradske uprave grada Kraljeva, Trg Jovana Sarića broj 1;

Drugi poziv odnosi se na javnu raspravu o Nacrtu odluke o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina koji je, takođe objavljen na sajtu grada Kraljeva. Primedbe, predlozi i sugestije podnose se Odeljenju za poresku administraciju Gradske uprave grada Kraljeva u pisanoj formi ili na e-mail adresu: poreska_administracija@kraljevo.org na posebnom obrascu, koji je objavljen na sajtu grada Kraljeva, najkasnije do ponedeljka 28.septembra do 7.00 časova, a javna sednica održaće se tog dana (ponedeljak) u 7.00 časova u sali II Gradske uprave grada Kraljeva, Trg Jovana Sarića broj 1;

Treći poziv za javnu raspravu odnosi se na Nacrt odluke o taksi prevozu putnika. Primedbe, predlozi i sugestije podnose se Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva u pisanoj formi ili na e-mail adresu stambenokomunalno@kraljevo.org na posebnom obrascu, koji je objavljen na sajtu grada Kraljeva, najkasnije do ponedeljka 28. septembra do 7.00 časova, a javna sednica održaće se istog dana u 7.00 časova u Svečanoj sali Gradske uprave grada Kraljeva (prizemlje), Trg Jovana Sarića broj 1.