Ko će i kako prenositi sednice Skupštine grada?

Da li se javnim pozivom od emitera traže adekvatni tehnički uslovi i zašto su direktni prenosi zasedanja gradskog parlamenta važni

Danas je istekao rok za dostavljanje ponuda za realizaciju direktnog televizijskog i internet prenosa zasedanja Skupštine grada Kraljeva. Za ovu uslugu gradskim budžetom je predviđeno 700.000 dinara i zanimljivo je da je taj iznos za čak 200.000 dinara manji nego što je bilo prošle godine. Tokom 2020.g prenose sednica gradskog parlamenta radila je Televizija Melos.

            Kao predsednik Skupštine grada, Nenad Marković je po Poslovniku zadužen za sklapanje ugovora. U izjavi za portal KRUG objašnjava da izbor najbolje ponude obavlja posebna komisija i da se nije interesovao da li je i koliko ponuda pristiglo.

            Prošle godine su konkurisala tri ponuđača: RTV Kraljevo, TV Melos i RTV Golija iz Ivanjice, pa je ova poslednja odbijena, jer nije ispunjavala osnove uslove. Pošto su TVKV i Melos dale istu cenu po minutu, nakon dopunskih ponuda izabrana je TV Melos kao povoljnija.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude, ako su ispunjeni svi ostali uslovi, je najniža ponuđena cena po minutu prenosa i plaća se „po učinku“, odnosno  onoliko vremena koliko prenos traje. Marković time i objašnjava zašto je ove godine za uslugu direktnog televizijskog i internet prenosa budžetom predviđeno 200.000 dinara manje nego 2020. godine:

Merilo je bila prošla godina, odnosno to koliko smo 2020. platili direktne prenose. Ove godine očekujemo da ćemo imati isti broj sednica i sličnu dužinu trajanja tako da očekujemo i da ćemo platiti sličan iznos, a to je do 700.000 dinara. Direktni prenosi zasedanja Skupštine su važni za obezbeđivanje javnosti u radu i po Poslovniku su obavezni – kaže Nenad Marković.

Sa jedne od sednica kraljevačke skupštine – foto Zoran Ljubojević

Smetnje u slici i tonu

            Ovogodišnji javni poziv, osim po iznosu sredstava, ne razlikuje se od onih iz poslednjih nekoliko godina, što znači da se iz godine u godinu ponavljaju i neki propusti. Tako su tehnički uslovi koje ponuđač treba da ispuni precizirani do detalja, da ne kažemo do cepidlačenja, u smislu kvaliteta slike. Na primer, na sve četiri kamere, sa koliko se prenos mora realizovati, trebalo bi da bude približno isti otvor blende. A promena kadra „mora biti rez, a ne miks“.

            Ne sporeći da ovi tehnički detalji doprinose ugođaju gledalaca koji prate prenos zasedanja, čini se da je bar isto toliko trebalo insistirati na tehničkim uslovima za prenos signala. Oni se pominju u samo jednoj uopštenoj stavci da „ponuđač treba da poseduje tehničke mogućnosti da prenosi sednice Skupštine grada van zgrade Gradske uprave“.

Teško da gledaoci imaju problem kad se na promeni kadra desi „pretapanje“, a ne rez, ili kada je slika sa jedne kamere dve nijanse tamnija nego sa ostale tri. Gledaoci imaju problem što je vrlo često dolazilo do prekida signala. Pa tako nekad nije bilo ni slike ni tona, nekad je ton bez slike, najčešće slika sa tonom koji krči i pucketa u tolikoj meri da čoveka za govornicom uopšte ne razumete.

Zato čudi što se traženim tehničkim uslovima i ne insistira na kvalitetu emisione tehnike i mikrofona, nego na detaljima koji nisu toliko važni za obezbeđivanje javnosti u radu gradske skupštine.

Zahvaljujući prenosu video i audio signala putem interneta emisiona tehnika je poslednjih desetak godina toliko uznapredovala da se bukvalno sa jednim „rančićem opreme“ rade direktna uključenja (prenosi) na stotine kilometara udaljenosti. Npr. iz Vranja u program beogradskih televizija. Iako za prenos sednice Skupštine grada Kraljeva signal treba prebaciti jedva 100-200 metara, prekidi signala, a naročito loš ton, bili su gotovo stalna pojava.  

Zašto su važni prenosi sednica Skupštine

            U prethodnim poslovnicima o radu Skupštine grada pisalo je da u slučaju prekida prenosa iz tehničkih razloga, mora biti obezbeđen direktan radio prenos. Aktuelni saziv Skupštine je izmenio taj deo Poslovnika tako da sada član 110. stavovi 6. i 7. glase:

            „U slučaju tehničkih smetnji u direktnom televizijskom prenosu, predsednik Skupštine će odrediti prekid koji ne može biti duži od 120 minuta za celu sednicu Skupštine.

            Ukoliko tehničke smetnje u navedenom roku ne budu otklonjene, sednica Skupštine će se nastaviti, a pružalac usluge.. dužan je da u roku i terminu utvrđenom ugovorom emituje snimak sednice Skupštine“..

            Znam da je mnogima već palo na pamet da svaki snimak može i da se premontira… ali da ne idemo tako daleko. Da do takvih sumnjičenja uopšte ne bi došlo, eto i zato je važno osigurati kvalitetan direktan prenos.

            Kraljevo ima dugu tradiciju direktnih tv-prenosa sednica gradskog parlamenta, štaviše jedna je od prvih lokalnih samouprava koja je to obezbedila još sredinom ’90-ih godina zahvaljujući tehnčkim, ali mnogo više ljudskim kapacitetima ondašnje RTV Kraljevo. I ma koliko nekome ponekad delovalo besmisleno višečasovno prenošenje sednica Skupštine, uvereni smo da i te kako ima smisla.

Štaviše, možda je to i poslednji prag javnosti u radu gradske Skupštine. I branik da Skupština ne postane kao Gradsko veće, čije su sednice petnaestominutno brzopotezno podizanje ruku. Na sednicama Skupštine ima bar nekakve diskusije.

        Radmila Vesković