Ko će prenositi sednice Skupštine grada?

Prema Poslovniku o radu Skupštine grada Kraljeva direktni televizijski prenosi sednica su – obavezni

Predsednik Skupštine grada Nenad Marković raspisao je javni poziv za prikupljanje ponuda za direktne televizijske i internet prenose zasedanja gradskog parlamenta tokom 2022. godine. Za ovu uslugu planirano je 700.000 dinara, koliko i prošle godine, što znači da se očekuje da će i ove godine biti održano osam sednica.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena. Poslednje dve godine prenose je obavljala TV Melos. Zanimljivo je da je Javni poziv objavljen između dva praznika i da je rok svega osam dana, što znači da ističe 5. maja, prvog radnog dana posle praznika. Međutim, verujemo da su zainteresovane televizije spremno dočekale ovaj konkurs, jer se obnavlja svake godine, a ove čak dva meseca kasnije nego prošle.

Televizije koje se prijave na konkurs moraju da ispune brojne tehničke uslove. Uslovi su isti kao i prošle godine i već smo ranije komentarisali da je previše pažnje poklonjeno vizuelnim detaljima, a zapravo se u praksi mnogo češće događalo da bude problema sa tonom, ili sa opremom za prenos signala, pa nije bilo ni slike ni tona.

Kada postoji ozbiljniji tehnički kvar pa prenos nije moguć, Poslovnik o radu Skupštine predviđa sledeće:

U slučaju tehničkih smetnji u direktnom televizijskom prenosu, predsednik Skupštine će odrediti prekid koji ne može biti duži od 120 minuta za celu sednicu Skupštine.

Ukoliko tehničke smetnje u navedenom roku ne budu otklonjene, sednica Skupštine će se nastaviti, a pružalac usluge… dužan je da u roku i terminu utvrđenom ugovorom emituje snimak sednice Skupštine“..

Televizijske prenose sedniza kraljevačkog parlamenta počela je Televizija Kraljevo još sredinom 90-ih, a onda su oni ubrzo postali obavezni, kao jedan od mehanizama kojima se obezbeđuje javnost u radu.

                R. V.

*foto: Kraljevo – sa osnivačke sednice aktuelnog saziva gradske skupštine