Ko su kandidati za direktore „Puteva“ i „Toplane“

Za funkciju direktora JKP „Putevi“ konkurisala je jedna osoba, a dve za direktora JEP „Toplana“

Na sajtu grada Kraljeva objavljen je Zaključak Komisije za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad Kraljevo o utvrđivanju spiska kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak za izbor direktora JKP „Putevi“ i JEP „Toplana“.

Na konkurs za direktora „Puteva“ do 12. juna pristigla je samo jedna prijava i to Mirka Vukovića, diplomiranog mašinskog inženjera, koji i sada rukovodi ovim javnim preduzećem.

Za mesto direktora JEP „Toplana“ vladalo je malo veće interesovanje, prijavila su se dva kandidata: Milovan Velimirović, diplomirani mašinski inženjer, i Aleksandar Nestorović, diplomirani inženjer arhitekture i aktuelni direkor ovog javnog energetskog preduzeća.

Razlozi za raspisivanje konkursa su što direktoru „Puteva“ Vukoviću ove godine ističe četvorogodišnji mandat, a Nestoroviću jednogodišnji mandat vršioca dužnosti direktora „Toplane“

Portal KRUG redovno prati sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća u želji da doprinese javnosti i demokratčnosti ovih postupaka.

Prema gradskom Pravilniku o merilima za imenovanje direktora kandidati koji ispunjavaju uslove ulaze u proceduru ocenjivanja kompentencija od strane Komisije za sprovođenje postupka izbora direktora.

Tako je testiranje za ova tri kandidata zakazano za 20. jul i sprovodi se u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Šta je to što se, prema Pravilniku, ocenjuje kod kandidata za direktore javnih preduzeća?

Stručna osposobljenost stečena obrazovanjem i radnim iskustvom ocenjuje se bodovima prema stepenu obrazovanja i godinama iskustva. Stručna osposobljenost za primenu znanja i veština ocenjuje se proverom sposobnosti, koja može da obuhvata:

Usmenu proveru poznavanja delatnosti za koju je JP osnovano, poznavanje propisa važnih za delatnost preduzeća, poznavanje korporativnog upravljanja, propisa o radu, jednog ili više stranih jezika, rada na računaru i posebnih oblasti rada.

 – Pisanim putem kroz standardizovane testove proveravaju se veštine analitičkog rezonovanja i logičnog zaključivanja, veštine rukovođenja, organizacionih sposobnosti, strateškog planiranja, upravljanja resusrsima… a veština komunikacije u međuljudskim odnosima se proverava kroz razgovor. 

Nakon svih ovih provera Komisija utvrđuje zbirnu ocenu.

Godina izbora direktora…

Konkursi za izbor direktora ove godine se sprovode za bar pet kraljvačkih javnih preduzeća i ustanova. Tako su, nakon sprovedene konkursne procedure, na poslednjoj sednici Skupštine grada u petak odbornici imenovali Maricu Mijajlović za direktorku JP za uređivanje građevinskog zemljišta i Darka Gučanina za direktora Narodnog muzeja u Kraljevu. Saša Kontić je imenovan za vršioca dužnosti direktora JP Gradsko stambeno i njegov mandat može trajati godinu dana.

Skupština je dala saglasnost za raspisivanje konkursa za direktora Narodne biblioteke „Stefan Prvovenčani“ jer je na čelu ove ustanove vršilac dužnosti Jasna Marković, kojoj na jesen ističe mandat. Do kraja jula biće završeno i ocenjivanje kandidata za direktore „Toplane“ i „Puteva“ pa se njihovo imenovanje može očekivati na prvoj sednici Skupštine grada posle letnje pauze, verovatno u septembru.

Koju ocenu je na testiranju dobila direktorka JP za uređivanje građevinskog zemljišta, možete pročitati u tekstu Objavljena rang lista kandidata za direktora „Direkcije“ , a ocene kandidata za direktrore „Vodova“ i „Pijace“, koji su izabrani prošle godine, u tekstu Ko će biti direktori „Vodova“ i „Pijace“ .

R. Vesković