Izabrana medijska kuća koja će ove godine raditi TV i internet prenose sednica kraljevačke skupštine

Jedna televizija odabrana je kao najpovoljniji ponuđač po kriterijumu najniže ponuđene cene za ovu uslugu

Javni poziv za podnošenje ponuda za uslugu direktnog i televizijskog prenosa sednica gradskih skupština u Kraljevu je raspisan 26. aprila. Do isteka roka za podnošenje ponuda prispele su tri ponude. Komisija formirana rešenjem predsednika skupštine otvorila je tri prispele ponude i u zapisniku od 9. maja konstatovala da su sve tri ponude blagovremeno podnete (Preduzeća za izdavačku delatnost, radio i televiziju „Melos“ d.o.o. Kraljevo, Radio televizije Kraljevo i „Ibarske novosti“ d.d.d. Kraljevo i RTV „Golija“ d.o.o. Ivanjica).

U obrazloženju odluke da se usluga direktnog i televizijskog prenosa sednica gradskih skupština poveri preduzeću za izdavačku delatnost, radio i televiziju „Melos“ d.o.o. Kraljevo, navodi se da je ova medijska kuća bila najpovoljniji ponuđač po kriterijumu najniže ponuđene cene (sa PDV-om).

Oni su ponudu dostavili 29. aprila sa ponuđenom jediničnom cenom od 174 dinara (sa PDV-om) po minutu prenosa, odnosno okvirno za 4.000 minuta direktnog televizijskog i internet prenosa sednica gradske skupštine.  

Ova medijska kuća će od skupštinskih prenosa u ovoj godini inkasirati 696.000 dinara (sa PDV-om).

Novac će biti isplaćivan 10 dana od datuma dostavljanja fakture nakon svake sednice gradske skupštine. Poređenja radi – 2019. godine za ovu uslugu iz gradskog budžeta bilo je izdvojeno (za predviđenih oko 6.000 minuta prenosa) 1.008.000,00 dinara (sa PDV-om), 2020. oko 100.000 dinara manje, a prošle i ove godine opredeljeno je – do 700.000 dinara (za oko 4.000 minuta prenosa), jer se i ove godine očekuje isti broj sednica i slična dužina njihovog trajanja.

Najpovoljnija ponuda po kriterijumu najniže cene, kako se u odluci navodi, bila je ponuda RTV Golija“ sa ponudom od 50.00 din (bez PDV-a) i 50,00din (sa PDV-om) za 4.000 minuta prenosa, odnosno po 200.000 dinara (sa PDV-om i bez) za ukupno za 4.000 minuta prenosa. Na dopis kojim je Komisija tražila da se RTV Golija (čiji je odgovorni urednik, kao i RTV Melos – sada Jasminka Jovanović, supruga prošle jeseni preminulog Zorana Jovanovića) izjasni na neuobičajeno nisku cenu usluge televizijskog i internet prenosa za 4.000 minuta, ova medijska kuća nije odgovorila, pa je Komisija ovu ponudu odbila kao neprihvatljivu. Ponuda RTV Kraljevo i Ibarske novosti“ za 4.000 minuta prenosa iznosila je 200,00 dinara bez PDV-a (odnosno 240,00 dinara sa PDV-om).

Predsednik gradske skupštine će sa RTV Melos zaključiti ugovor, kojim će bliže biti regulisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana u izvršenju ove usluge.

Kraljevo ima dugu tradiciju direktnih tv prenosa sednica gradskog parlamenta. Do 2019, sednice gradske skupštine u Kraljevu godinama su prenosile tri televizije: TV Kraljevo, Kraljevačka televizija i TV Melos (i za to bile plaćene), a od tada – samo TV Melos.

Višečasovno prenošenje sednica skupštine i diskusije koje se za govornicom mogu čuti obezbeđuju javnost u njenom radu i razlikuju je od sednica Gradskog veća koje traju, najčešće, do pola sata i na kojima gotovo da nema diskusije.  

     M. M. D.