Kraljevo: Održana 7. sednica Skupštine grada

    Odbornici su usvojili odluku o ekonomskoj ceni boravka dece u Predškolskoj ustanovi, koja će ostati ista kao do sada, kao i odluku o naknadi dela troškova sahranjivanja lica preminulih od kovida, a usvojeni su i programi rada javnih ustanova  

      Na ekonomsku cenu usluga Predškolske ustanove „Olga Jovičić Rita“ utiče procenat dolaznosti dece u vrtiće tokom prethodne godine. Pošto je prošle godine zbog epidemije kovida dolaznost bila mala, ekonomska cena trebalo je da bude viša skoro za četvrtinu. Procenjujući da 2020. godina nikako može biti reper, odbornici Skupštine grada su na današnjoj sednici doneli odluku prema kojoj će ekonomska cena usluga Predškolske ustanove ostati kao i do sada. To znači da će i roditelji boravak dece u obdaništu plaćati kao i do sada, a koliki su to iznosi možete pročitati u OVOM našem tekstu. Svi odbornici su u diskusijama podržali ovaj prelog.

            Skupština grada usvojila i Odluku o pravu na naknadu dela troškova sahranjivanja lica preminulih usled bolesti kovid-19 i iznos naknade biće 20.000 dinara. Pravo na naknadu imaju porodice čiji su članovi preminuli od kovida 19, odnosno fizička lica koja su o svom trošku sahranila ove preminule, od dana proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, 15. marta 2020. godine. O tome koje uslove je potrebno ispunitida bi se ostvarilo ovo pravo čitajte u našem ranijeobjavljenom TEKSTU.

            Kako se moglo čuti u diskusiji na sednici, razlog za donošenje ove odluke su povećani troškovi sahranjivanja osobe koja je preminula od kovida. Odbornik Nikola Đurišić, koji je i upravnik Gradskog groblja, rekao je da su zbog posebne opreme (limeni sanduk i hermetičko zatvaranje) ti troškovi bili viši od 11.500 do 20.000 dinara. Na sednici se takođe moglo čuti da je Kraljevo prvi grad u Srbiji koji je doneo  ovakvu odluku.

            Danas je na dnevnom redu bio i izveštaj Štaba za vanredne situacije, kao i Plana rada za ovu godinu, ali to kao da nije izazvalo pažnju odbornika, pa nije bilo duže diskusije. Usvojeni su i Godišnji planovi rada 13 javnih ustanova, kao i veći broj razrešenja i imenovanja članova upravnih, nadzornih i školskih odbora.

R.V.