Sredstva za finansiranje rada partija u kraljevačkom parlamentu

Za stranke i grupe građana koje imaju odbornike u kraljevačkoj Skupštini ove godine je u gradskom budžetu planirano oko 25 odsto sredstava više nego u prošloj godini; evo koliko će koja stranka dobiti novca…

Prema Zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, u javnom budžetu za finansiranje redovnog rada političkih subjekata koji imaju odbornike u lokalnoj skupštini može biti izdvojeno 0,105% poreskih prihoda. U Kraljevu je to ove godine 4.056.000 dinara (prošle godine, kada je budžet bio manji bilo je – 3,26 miliona dinara).

Za rad stranaka, koalicija i grupa građana koje imaju odbornike u Kraljevu će na mesečnom nivou biti izdvajano 338.000 dinara. Koliko će novca dobiti koja izborna lista zavisi od broja mesta u parlamentu. U Kraljevu će svakog meseca do kraja godine novac biti ovako raspoređen:

U kasu naprednjačke liste „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, koja u lokalnoj skupštini ima 46 od ukupno 70 mandata, mesečno će se sliti 207.227 dinara, a koalicije SPS-JS sa 12 mandata – 57.933 dinara.

Opozicionina lista Starosedeoci Kraljeva i okoline mesečno će moći da računaju na 26.881 dinar, lista „Zdrava Srbija-Pokret obnove kraljevine Srbije-Bolja Srbija“ sa četiri mandata na 24.707, a lista Aleksandra Šapića „Pobeda za Kraljevo“ sa troje odbornika na 21.260 dinara.

Ova sredstva mogu biti korišćena za rad sa biračima i članstvom, troškove prevoza i održavanja skupova, promocije, reklamnog materijala, istraživanja javnog mnjenja, obuke, međunarodnu saradnju, troškove zarada zaposlenih, komunalne troškove itd, a mogu biti korišćena i za predizbornu kampanju.

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti nalaže da sredstva dobijena iz javnih izvora u iznosu od najmanje pet procenata na godišnjem nivou politički subjekat mora da koristi za stručno usavršavanje i osposobljavanje, međunarodnu saradnju i rad sa članstvom.

         M. M. D.