Ugrenović: Ko vodi postupak izbora medijskih projekata?

U ponedeljak 1. februara biće objavljen javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, a rok do koga mediji mogu da konkurišu sa projektima biće 19. februar. Za sufinansiranje medijskih projekata budžetom za 2021. godinu predviđeno je 23 miliona dinara. Gradsko veće danas je usvojilo Rešenje o raspisivanju ovog konkursa.

            Za Rešenje je glasalo 12 članova Gradskog veća, dok je većnik Miloš Ugrenović, kao i prethodnih nekoliko godina, bio uzdržan. Ističući da je za to da treba podržati medijske projekte Ugrenović je i ove godine izrazio sumnju u to da li je Gradsko veće organ koji bi trebalo da sprovodi proceduru ovog konkursa za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja:

            – Verovatno će stručne službe jednom reći da sam sve vreme bio u pravu da mi kao Gradsko veće ne treba ni da raspisujemo konkurs ni da se izjašnjavamo po ovom pitanju. Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja pominje „organ nadležan za poslove informisanja“. Da li je to Gradsko veće? Ako kažemo da jesmo, Pravilnik zatim prepoznaje „rukovodioca organa koji je raspisao konkurs“, a Gradsko veće nema rukovodioca. Komisiju koja razmatra projekte bira rukovodilac organa, komisija donosi neke odluke o projektima, koje mi samo aminujemo. Prvo, mislim da u toj komisiji treba da sede većinom ljudi iz Kraljeva, jer ko može bolje od njih da zna koje su potrebe za informisanjem Kraljevčana. Drugo, mi usvajamo odluku komisije za izbor projekata, a da nismo videli nijedan projekat. Na taj način aboliramo članove komisije, koji čak nisu dužni ni da nam obrazlože odluku koju su doneli. Smatram da čitav postupak treba da vodi Gradska uprava. Srećan sam što medijima možemo da dodelimo sve više sredstava, za razliku od npr. Kragujevca, ali već godinama uporno govorim da ovaj postupak ne vodimo na pravi način – rekao je Miloš Ugrenović, gradski većnik koji je na toj poziciji kao član Socijalističke partije Srbije. R.V