Zašto se ponavljaju izbori u Roćevićima i Pekčanici?

U Roćevićima će biti ponovljeni predsednički, a u Pekčanici i predsednički i parlamentarni izbori. Datum održavanja je subota 16. april

Gradska izborna komisija u Kraljevu je još prošlog ponedeljka nakon predaje izbornog materijala donela rešenja kojima se konstatuje da se na dva biračka mesta – broj 80 u Roćevićima i broj 81 u Pekčanici – na osnovu zapisnika ne mogu utvrditi rezultati glasanja. Zato će na ova dva mesta izbori biti ponovljeni u subotu 16. aprila, kada je i u celoj Srbiji datum za ponovljene izbore, koji je utvrdila Republička izborna komisija.

Predsednica GIK-a Danijela Milosavljević precizirala je za portal KRUG da će na biračkom mestu 80 u Roćevićma biti ponovljen samo izbor predsednika Republike Srbije, a na biračkom mestu 81 u Pekčanici izbori i predsednika i narodnih poslanika.

U želji da vam ilustrujemo kako glase odluke GIK-a, navodimo da se npr. u jednom od Rešenju konstatuje da se rezultati glasanja na izborima za narodne poslanike ne mogu utvrditi na biračkom mestu br. 81 Pekčanica, uz obrazloženje da:

„… postoje grube logičko-računske greške u popunjavanju zapisnika o radu biračkog odbora koje se nisu mogle ukloniti ni nakon uvida u celokupni izborni materijal sa biračkog mesta“.

Danijela Majstorović kaže da je odluka doneta po službenoj dužnosti:

Tokom obrade zapisnika sa ovih biračkih mesta konstatovali smo greške i doneli rešenja po službenoj dužnosti. Nismo primili nijedan zahtev za poništavanje izbora.

Predizborne radnje su uveliko počele, u toku je formiranje novih biračkih odbora. Na biračkom mestu 80 u Roćevićima u birački psisak su upisana 83 birača, a u Pekčanici 86 birača.

Na sajtu RIK-a možete pogledati zapisnike sa svih biračkih mesta u Srbiji, pa tako i sa svog. Pretraga je na ovom linku.

          R. V.