Prilika za zapošljavanje mladih lekara sa prosekom od bar 8,00

Namera Ministarstva zdravlja, kako je saopšteno, jeste da i diplomcima koji su tokom školovanja ostvarili uspeh, ali nisu ispunili uslove za učešće u Programu zapošljavanja najuspešnijih, omogući zapošljavanje i dodatno usavršavanje kroz specijalizacije o trošku države

Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je da će ove godine, u skladu sa opredeljenjem unapređenja profesionalne strukture zaposlenih u zdravstvenom sistemu, pored nastavka Programa zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, biti realizovano i zapošljavanje mladih lekara, diplomaca medicinskih fakulteta koji su na studijama imali prosek veći od 8,00.

Namera Ministarstva je, kako je navedeno u saopštenju, da i diplomcima koji su tokom školovanja ostvarili uspeh, a nisu ispunjavali uslove za učešće u Programu zapošljavanja najuspešnijih diplomaca, omogući zapošljavanje i dodatno usavršavanje kroz specijalizacije o trošku države, kako bi zdravstvo dobilo nove generacije lekara.

Ministarstvo zdravlja je pozvalo mlade lekare da se prijave i da profesionalnu karijeru grade u svojoj zemlji, brinući o zdravlju svojih sugrađana. Detalji konkursa i spisak specijalizacija za koje se lekari mogu prijaviti biće istaknuti u narednom periodu na zvaničnoj prezentaciji Ministarstva zdravlja www.zdravlje.gov.rs.

Osim zapošljavanja lekara sa prosekom 8 i većim, u narednom periodu biće nastavljen i Program zapošljavanja najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, u okviru kojeg je do sada posao i specijalizaciju dobilo 511 lekara sa prosečnom ocenom 9 i 10, a zaposleno je i 900 medicinskih sestara/tehničara sa odličnim uspehom.