Inicijativa za 30 odsto (od ukupnog broja članova) zastupljenosti žena u savetima mesnih zajednica

U šest uličnih akcija u Kraljevu i Trsteniku ovu inicijativu Evopskog pokreta u Srbiji – Kraljevo, svojim potpisom podržalo je 700 građana

Evropski pokret u Srbiji Kraljevo je u završnici kampanje za veće učešće žena u radu saveta mesnih zajednica realizovao šest uličnih akcija u Trsteniku i Kraljevu, na kojima je građanima deljen informativni i promotivni materijal. Volonteri Evropskog pokreta su sa građanima razgovarali o značaju većeg učešća žena u procesu donošenja odluka na nivou mesnih zajednica, a zainteresovani građani su imali mogućnost da svojim potpisima pruže podršku inicijativi za uvođenje minimalnih kvota učešća manje zastupljenog pola u savetima mesnih zajednica. U toku uličnih akcija prikupljeno je 700 potpisa gradjana.

Predstavnicima lokalnih zakonodavnih i izvršnih organa u Kraljevu i Trsteniku predate su inicijative za izmenu i dopunu lokalnih odluka o mesnim zajednica uvođenjem odredbe koja glasi:

”Prilikom formiranja saveta mesne zajednice potrebno je da se obezbedi poštovanje principa ravnopravne zastupljenosti žena i muškaraca, uz obezbeđivanje minimalnog učešća manje zastupljenog pola od 30%  od ukupnog broja članova mesne zajednice.”

Takođe, u predhodnom periodu obavljeni su razgovori sa predstavnicima obe lokalne samouprave, na kojima je detaljno predstavljena analiza trenutnog učešća žena u radu saveta mesnih zajednica,  predstavljena je analiza zakonskog okvira koji reguliše pitanja rodne ravnopravnosti u Srbiji, kao i analiza nacionalnih i lokalnih strateških prioriteta koji se odnose na unapređenje rodne ravnopravnosti na svim nivoima donošenja odluka.

Predloženu inicijativu je u predhodnom periodu podržao i predstavnik Kancelarije poverenika za zaštitu ravnopravnosti ukazujući na preporuke koje su u predhodnom periodu upućene lokalnim samoupravama. 

Poverenica za ravnopravnost  je početkom februara 2020. godine donela preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti kojom preporučuje lokalnim samoupravama da preduzmu sve mere i aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se obezbedilo – unapređenje rodne ravnopravnosti obezbeđivanjem većeg učešća žena u svim sferama političkog i javnog odlučivanja u organima jedinice lokalne samouprave.

Mirjana Prodanović, potpredsednica Evropskog pokreta u Srbiji

Minimalne kvote učešća manje zastupljenog pola u organima mesnih zajednica do sada je uveo manji broj lokalnih samouprava, među kojima ističemo primer opštine Pirot koja je takvu odluku donela u septembru prošle godine – ističe Mirjana Prodanović, potpredsednica Evropskog pokreta u Srbiji.

 Opština Pirot je za mesne zajednice u kojima savet ima samo tri člana, data preporuka da bi trebalo da bude jedna žena na listi, ali da je odluka obavezujuća za one savete koji imaju pet ili sedam clanova. To u praksi znači da će u savetima koji imaju pet članova biti najmanje jedna žena, a u savetima koji imaju sedam članova – najmanje dve žene.  

Pozivamo odbornike Skupštine grada Kraljeva i Skupštine opštine Trstenik da usvoje izmene i dopune Odluke o mesnim zajednicama kojom će se definisati minimalna zastupljenost žena u savetima mesnih zajednica od 30% od ukupnog broja članova. Na ovaj način doprineće se većem učešću žena u procesima odlučivanja na nivou mesne samouprave, što je izuzetno važno za svaku lokalnu zajednicu. Važno je da se u procesima donošenja odluka u mesnim zajednicama vezano za izgradnju infrastrukture, rekonstrukciju škola ili pitanja zaštite životne sredine, podjednako čuje glas i muškaraca i žena – kaže Mirjana Prodanović, potpredsednica Evropskog pokreta u Srbiji.