Konačni rezultati referenduma u Kraljevu (VIDEO)

U Izbornoj potkomisiji u Kraljevu tvrde da do njih nije stigla nijedna primedba ne neregularnost na glasačkim mestima, a pouka građanima je da za ubuduće znaju kako svaka takva primedba mora da uđe u zapisnik da bi bila validna

U Kraljevu se na referendumu održanom u nedelju glasalo na 130 glasačkih mesa i u  ustanovi za izvršenje krivičnih sankcija. U biračkom spisku bilo je 102.586 ljudi sa pravom glasa od kojih je glasalo njih 26.173.

Nevažećih glasačkih listića bilo je 258, a važećih 25.915. Odgovor „Da“ na referendumu zaokružilo je 15.444, a „NE“ 10.471. U ustanovi za izvršenje krivičnih sankcija bilo je 49 upisanih u birački spisak. Glasalo je njih 25, od toga je 18 bilo za, a protiv – sedam. Mi smo jedan od retkih gradova u kojem nije bilo nikakvih grešaka u zapisnicima, zbog čega i nije bilo potrebe da se putem rešenja vrše ispravke – ističe Milica Zucović, zamenica predsednice Izborne potkomisije u Kraljevu.

Pogledajte VIDEO:

Kako je, makar na društvenim mrežama bilo komentara građana koji tvrde da su uočene nepravilnosti prijavili komisiji na biračkom mestu (neko je glasao umesto njih, potpisavši se njihovim punim imenom i prezimenom, a pojavio se i video na kojem se na jednom glasačkom mestu vidi član odbora koji zaokružuje redne brojeve i nešto ili nekoga potpisuje), Zucović ponavlja da oni takve primedbe nisu dobili kroz zapisnike.

To znači da je građani trebalo da insistiraju da njihove primedbe budu konstatovane kroz zapisnik koji se dostavlja Izbornoj potkomisiji.

Mi smo čekali da prođe rok od 48 časova od zatvaranja biračkih mesta. Glasanja van glasackog mesta je bilo i to prilično, jer na taj način glasaju nepokretna, nemoćna lica koja se prijave. Kod nas su se prijavljivali dva dana pre referenduma i na sam dan referenduma do 11:00 časova. Po tri predstavnika iz različitih političkih opcija izlazila su na teren u takvim situacijama i nemamo informacija da je bilo nekih nepravilnosti.

Pitamo – šta je građani trebalo da urade?

Morali su na zapisnik da daju primedbu. To je jedini način! Bilo je insistiranja da se prebroje glasački listići koji su bili upakovani, ali smo imali od Republičke izborne komisije naloge da se ti listiići ne broje, nego samo ona razlika preko. Smatram da tu nikakvih nepravilnosti nije bilo, ali ima stranaka koje smatraju da je tu bilo nešto moguće odraditi negativno. Sada su svi rokovi za žalbu prošli i ovo su konačni rezultati referenduma u Kraljevu – kaže zamenica predsednice Izborne potkomisije u Kraljevu.

Šta kaže zakon?

Zaštita prava pred nadležnom komisijom

Član 71.

Građanin može podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od 48 sati od zatvaranja glasačkog mesta na kome je upisan u birački spisak, ako ga je glasački odbor neosnovano sprečio da glasa ili mu je na glasačkom mestu povređeno pravo na slobodno i tajno glasanje.

Ovlašćeni predlagač, odnosno njegov predstavnik, i svaki narodni poslanik, poslanik odnosno odbornik u zavisnosti od teritorije za koju je referendum raspisan, ima pravo da u roku od 48 sati od trenutka kad je doneta odluka, odnosno izvršena radnja ili učinjen propust nadležne komisije, glasačkog odbora ili potkomisije, podnese prigovor nadležnoj komisiji ako smatra da su time učinjene nepravilnosti u sprovođenju referenduma.

U slučaju sprovođenja referenduma o promeni Ustava, pravo na  podnošenje prigovora ima i ovlašćeni predlagač promene Ustava koji je predložio promenu Ustava povodom koje je raspisan referendum.

Ako je 150.000 birača ovlašćeni predlagač koji je predložio promenu Ustava, podnosilac prigovora u ime ovlašćenog predlagača je inicijativni odbor, u skladu sa ovim zakonom.

Nadležna komisija odlučuje o prigovoru u roku od 96 sati od podnošenja prigovora.

Nadležna komisija dostavlja rešenje po prigovoru podnosiocu prigovora u pismenoj formi, neposredno ili putem pošte i objavljuje ga na svojoj veb prezentaciji.

Žalba zbog toga što u propisanom roku nije doneta odluka o prigovoru podnosi se u roku od 48 sati od časa kada je trebalo da bude doneta odluka o prigovoru.

Poništavanje i ponovno izjašnjavanje

Član 72.

Ako utvrdi da je nepravilnost učinjena na jednom ili više glasačkih mesta bitno uticala na rezultate glasanja, nadležna komisija poništiće radnje na tim glasačkim mestima i odrediti vreme njihovog ponavljanja.

Ako je do nepravilnosti u sprovođenju referenduma koji je raspisan za teritoriju Republike, odnosno autonomne pokrajine, došlo radnjom potkomisije, nadležna komisija poništiće radnje potkomisije i odrediti da se one ponove.

Žalba protiv rešenja nadležne komisije

Član 73.

Protiv rešenja nadležne komisije donetog po prigovoru iz člana 71. ovog zakona, podnosilac prigovora može podneti žalbu Upravnom sudu u roku od 96 sati od prijema tog rešenja, preko nadležne komisije.

Upravni sud rešava po žalbi iz stava 1. ovog člana u roku od 96 sati od prijema žalbe sa spisima i njegova odluka je pravnosnažna i protiv nje se ne mogu podneti vanredna pravna sredstva predviđena zakonom kojim se uređuje upravni spor.

M. M. D.