Ponovo program „Moja prva plata“ – ko može da se prijavi?

Program NSZ za podsticanja zapošljavanja mladih u 2021. godini sprovodiće se kroz četiri faze, a planirano je da u njega bude uključeno do 10.000 mladih ljudi

Nacionalna služba za zapošljavanje, na osnovu Uredbe o programu podsticanja zapošljavanja mladih, raspisala je danas Javni poziv za realizaciju programa  „Moja prva plata“

Realizacija Javnog poziva sprovodiće se kroz četiri faze.

Prva faza namenjena je isključivo poslodavcima, koji se do 20. septembra mogu prijaviti na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs

Druga faza namenjena je nezaposlenim licima, koji će od 1. do 31.oktobra ove godine prijavljivati na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs

Treća faza realizacije programa je izbor kandidata od strane poslodavaca. Poslodavci imaju mogućnost da vrše proces selekcije prijavljenih kandidata od početka prijave kandidata, a povezivanje (konačan izbor) kandidata će se vršit po sledećem rasporedui:

– poslodavci iz privatnog sektora od 1. do 15.novembra

– poslodavci iz javnog sektora od 16.do 30.novembra.

U roku od 15 dana, od dana završetka izbora kandidata, formiraće se konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima i biće dostupne na sajtu www.mojaprvaplata.gov.rs

Četvrta faza je potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavca i izabranog kandidata i početak sprovođenja programa, u roku od 15 dana od dana formiranja konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima.

Planirano je da se u program  uključi do 10.000 mladih:

– sa srednjim i visokim obrazovanjem,

– do navršenih 30 godina života,

– koji nemaju radno iskustvo, odnosno imaju najviše do 6 meseci radnog iskustva na poslovima u okviru nivoa obrazovanja sa kojim konkurišu i 

nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje u trenutku zaključivanja Ugovora o realizaciji programa

Program će se sprovoditi kod poslodavca u trajanju od 9 meseci i  realizuje se  bez zasnivanja radnog odnosa. Program se  odnosi  na privatni i javni sektor. Prioritet za uključivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja, u skladu sa propisom Vlade Republike Srbije o stepenu razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Tokom trajanja programa Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje novčanu naknadu od 22.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 26.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem, na mesečnom nivou, i uplaćuje doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, za mlade uključene u ovaj program.

Ovim programom daje se mogućnost mladima koji nemaju radno iskustvo da obave praksu na konkretnim poslovima kod poslodavca, u cilju sticanja znanja, veština i kompetencija za rad i na taj način povećaju svoje mogućnosti za zapošljavanje.

Javni poziv dostupan je na linku Moja prva plata