Porodicama sa troje i više dece jednokratno po 10.000 dinara

Pravo na ovu jednokratnu pomoć imaju porodice sa troje i više dece koje ne koriste mogućnost umanjenja za 30 odsto računa za usluge „Čistoće“ i „Toplane“

Kraljevo je pre nešto više od tri godine ušlo u krug gradova i opština koji su pristupili Pokretu „Tri plus“ i tada su, uz pomoć javnih preduzeća i ustanova, ali i kraljevačkih preduzetnika, porodice sa troje i više dece dobile pravo da ostvare popuste od 10, 20, ili 30 odsto u knjižarama, prodavnicama obuće i odeće, prodavnicama računara, sportskim klubovima.

Pre oko godinu dana i lokalna samouprava je odlučila da iz budžeta dodatno pomogne ovim porodicama, obezbedivši popuste od 30 odsto za usluge JKP „Čistoća“ i JEP „Toplana“. Pravo da dobiju ove popuste imaju sve porodice sa troje i više dece, pod uslovom da najmlađe dete ima do 26 godina, koje se još školuje.

Da bi svi građani bili ravnopravni, jer ima onih koji ne koriste ove usluge, gradska skupština usvojila je u maju prošle godine odluku koja se primenjuje od 1. januara ove godine, a po kojoj će takve porodice, u skladu sa danas određenim iznosom, ostvariti pravo na jednokratnu pomoć d (za ovu godinu) 10.000 dinara. Za svaku narednu godinu iznos će se određivati zasebno.

Sredstva potrebna za isplatu ove pomoći obezbeđena su u gradskom budžetu, a o sprovođenju rešenja staraće se Odeljenje za društvene delatnosti pravo. Pravo na novčanu pomoć (jednokratnu) imaju sve porodice sa troje i više dece, sve dok se treće i svako naredno dete nalazi na redovnom školovanju, a najduže do navršene 26. godine života, pod uslovom da su državljani Srbije, imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište (za raseljena i izbegla lica) na teritoriji grada Kraljeva i da porodica neposredno brine o svojoj deci.

M. M. D.