Život u studentskom domu

Redakcija Izazov Plusa obrađuje temu o kvalitetu života u studentskim domovima, menzama, uticaju korone na društveni život studenata; možete da nam pomognete popunjavanjem ankete koja je u prilogu

Istražujemo stavove studenata o kvalitetu života u studentskim domovima u želji da pomognemo i onima koji se pitaju treba li, tokom studiranja, da izaberu studentski dom…

U studentskim domovima život je dinamičan, zanimljiv i ispunjen novim poznanstvima. Kakvi su studentski domovi, menze, kako epidemija koronavirusa utiče na društveni život studenata?

Uoliko ste raspoloženi – možete da nam pomognete popunjavanjem ankete na ovom LINKU. Ona vam neće oduzeti puno vremena. Hvala!

Anđela Davić, studentkinja novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu