Foto konkurs „Raška u očima mladih“

Fotografije pristigle na konkurs Kancelarije za mlade Raška – biće izložene 17. septembra na Dan opštine, a tri najbolje fotografije – biće nagrađene

Kancelarija za mlade u Raški pozvala je mlade koji imaju između 15 i 30 godina, a  imaju prebivalište na teritoriji te opštine, da učestvuju na foto konkursu „Raška u očima mladih“.

Da bi učestvovali  na konkursu – autori treba da potpišu izjavu o autentičnosti fotografije.

Pokaži nam šta za tebe predstavlja tvoje mesto, podeli sa nama autentične fotografije zabeležene u Raški sa motivima: prirode, ulica i objekata. Fotografije mogu biti i crno bele. Jedna osoba može poslati najviše 3 fotografije“, navedeno je u pozivu Kancelarije za mlade Raška..

Zainteresovani svoje radove treba da šalju na mejl kzmraska@gmail.com do 14. septembra u JPEG formatu sa naznakom „ZA FOTO KONKURS“. Sve fotografije biće izložene 17. septembra na Dan Opštine Raška, a tri najbolje biće nagrađene.