Karavan zapošljavanja u Jošaničkoj Banji

Mobilni tim kraljevačke filijale NSZ, koji ima zadatak da omogući zainteresovanima sa ruralnih područja da se prijave na evidenciju i da se informišu o pravima, posetiće Jošaničku Banju u petak 22. oktobra

Nacionalna služba za zapošljavanje,  Filijala Kraljevo učestvuje u projektu EU „Pomoć teže zapošljivim grupama“ u vidu pilot usluge „Karavani zapošljavanja“.

Mobilni tim NSZ omogućava zainteresovanim licima sa ruralnih područja da se prijave na evidenciju tražilaca zaposlenja, informišu o pravima iz oblasti zapošljavanja i osiguranja za slučaj nezaposlenosti, kao i o merama finansijske i nefinansijske podrške pri zapošljavanju ili otpočinjanju sopstvenog posla.

Mobilni tim stručnih saradnika Filijale Kraljevo će posetiti Jošaničku Banju u petak 22. oktobra. Sastanak će se održati u prostorijama Doma kulture u Jošaničkoj Banji u 11 časova. Iz kraljevačke filjale NSZ  pozivaju nezaposlene koji se ne vode na evidenciji NSZ sa teritorije Jošaničke Banje da prisustvuju skupu.

Projekat finansira Evropska Unija u cilju povećanja delotvornosti politike zapošljavanja prema ugroženim grupama na tržištu rada u Srbiji.