Za mlade koji žele da postanu preduzetnici

Biće odabrano 15 timova sa po dva člana koji će dobiti priliku za sticanje potrebnih znanja i veština kako bi se osposobili za osnivanje i vođenje sopstvenog biznisa, a prijave traju do 15. septembra

Privredni forum mladih u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta, organizuje onlajn obuku za započinjanje sopstvenog biznisa. Planirano je da obuka za sedmu generaciju polaznika počne 20. septembra, a priliku da obuku pohađaju ostvaritće 15 timova sa po dva člana. Ukupno 30 učesnika dobiće priliku za sticanje potrebnih znanja i veština kako bi se osposobili za osnivanje i vođenje sopstvenog biznisa.

Prijave za učešće na programu otvorene su do 15. septembra.

Obuka će biti realizovana u saradnji sa predstavnicima privrednog sektora specifično orijentisanim za određene segmente poslovanja (marketing, prodaju, analizu tržišta, upravljanje novčanim tokovima, procedure za osnivanje biznisa, pozicioniranje na tržištu, analiza konkurencije i dr).

Kroz praktičan rad sa najistaknutijim domaćim ekspertima na obuci 7. generacije Privrednog foruma mladih, timovi će imati priliku da:

– prođu kroz kompletan proces izrade biznis plana

– kreiraju finansijsku, marketinšku i prodajnu strategiju

– ostvare poslovne kontakte sa domaćim eskpertima i predstavnicima kompanija i institucija

– pripreme svoj proizvod/uslugu za izlazak na tržište

– postanu deo PFM zajednice mladih preduzetnika

– najboljih 5 timova ima priliku da osvoji dvomesečno mentorsko praćenje nakon obuke

Na samoj obuci, mladi će imati priliku da steknu osnovna praktična znanja koja su im neophodna da otpočnu održiv biznis. Učesnici će imati priliku da razviju svoju biznis ideju kroz rad sa mentorom, ali i da steknu znanja i veštine koje će već tokom obuke primeniti u praksi. Pored toga, teorijske lekcije o razvoju biznis plana i biznis ideja će svim učesnicima biti dostupne tokom trajanja cele obuke. Pored predavanja i panel diskusija koja će se održavati uživo putem onlajn platforme, polaznicima će biti dostupni i edukativni materijali. Na kraju obuke mladi će imati priliku da svoje ideje predstave pred žirijem i osvoje mentorsko praćenje nakon završetka obuke.

Pravo da se prijave imaju svi mladi ljude sa teritorije Srbije, a timovi svoje prijave mogu popuniti na linku: https://forms.gle/WjbEQeQArD5pDEfh9

*Uslovi za prijavu za sedmu generaciju polaznika:

– do 35 godina starosti

– obavezne prijave u paru (sve timove čine isključivo 2 osobe)

– timovi moraju da imaju biznis ideju

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti na mejl privreda@pfm.rs