Raspisan konkurs za nagradu „Anđelko Savić“

Planirano je da bude dodeljeno 200 jednokratnih novčanih nagrada od po 30.000 dinara

Grad Kraljevo raspisao je Konkurs za dodelu jednokratne novčane nagrade „Anđelko Savić“ redovnim učenicima srednjih škola sa teritorije grada Kraljeva. Konkurs je otvoren do 5. juna, a tekst konkursa objavljen je na zvaničnom sajtu grada Kraljeva na ovom LINKU.

Iako je pre dve godine za nagradu „Anđelko Savić“ na raspolaganju bilo tri  miliona dinara, potrošena je tek trećina tog novca jer su nagradu primila svega 63 srednjoškolca. Veliki broj nije ispunjavao materijalni uslov.

Materijalni kriterijum je ublažen na sednici Skupštine 11. februara prošle godine, a nakon što je temu pokrenuo portal KRUG.

Prema prethodnoj odluci, pravo na nagradu su imali srednjoškolci čiji je prihod po članu domaćinstva bio do 30% prosečne plate u Kraljevu, što je mogao da ispuni samo mali broj odličnih srednjoškolaca.

Prošle godine iznos nagrade bio je 15.000 dinara, u budžetu je bilo planirano 3.100.000 dinara, pravo na nagradu su imali oni čiji je prihod po članu domaćinstva bio do 50% prosečne plate u Kraljevu, ali je zbog materijalnog uslova – to pravo ostvarilo samo 75 srednjoškolaca. Sa potrošenih (75 puta 15.000) 1.125.000 dinara opet je ostalo neraspodeljeno više od polovine budžeta za ovu namenu.

Ove godine planirano je da bude dodeljeno 200 jednokratnih novčanih nagrada od po 30.000 dinara (iznos duplo veći nego prethodne godine).

Pravo učešća na konkursu imaju srednjoškolci koji su srpski državljani i imaju prebivalište (u slučaju raseljenih – boravište) na teritoriji Kraljeva najmanje godinu dana, i koji ispunjavaju i uslove:

– redovni su učenici srednje škole od II do IV godine;

– u srednjoj školi u prethodnim školskim godinama postigli su prosečnu ocenu 4,5 i veću;

– imaju prosek primanja po članu domaćinstva u periodu januar – decembar prošle godine u ravni i ispod 31.021.50 dinara (koliko je iznosilo 50% prosečne plate isplaćene u Kraljevu prethodne godine, što se uzima kao merilo). U članove zajedničkog porodičnog domaćinstva se računaju roditelji i braća i sestre podnosioca prijave.

Od dokumentacije je potrebno priložiti:

– dokaz o materijalnom stanju (podaci se odnose na period 1 januara 2022. do 31. decembra 2022.)

– izjavu o zajedničkom porodičnom domaćinstvu,

– uverenje o ostvarenim prosečnim ocenama za svaku od prethodnih godina u srednjoj školi,

– dokaz o prebivalištu/boravištu.

Prijave sa propisanom pratećom dokumentacijom predaju se na pisarnici Gradske uprave grada Kraljeva ili se mogu poslati poštom, preporučeno, na adresu: Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, Trg Jovana Sarića broj 1, 36000 Kraljevo.

Rešenje po konkursu doneće Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva u roku od 30 dana od dana završetka Konkursa i isto će biti objavljeno na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kraljeva i na sajtu grada Kraljeva.

Sva obaveštenja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Odeljenju za društvene Delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, kancelarija broj 304A ili na telefon 036 306 112.

      M. M. D.

Vašoj pažnji preporučujemo naš raniji tekst: Kako se troše sredstva od izdavanja Zadužbine?