Detaljan plan polazaka koji važi od sutra

Zbog novonastale situacije, svi korisnici prevoza mogu koristiti međumesne polaske preduzeća Pub Internacional na linijama Kraljevo – Vitkovac – Kragujevac i Kraljevo – Samaila – Čačak

Od sutra (subota – 5. decembar) gradski i prigradski prevozu na teritoriji grada Kraljeva funkcionisaće sa smanjenim brojem polazaka, a i novi, detaljanred  vožnje razlikuje se za radne dane i vikend

Radni dani:

Saobraćaj se obavlja po registrovanom redu vožnje za radne dane do 18.00 časova, posle toga saobraćaju sledeći polasci:

1.         Kraljevo – Tavnik – Voljavča u 19.40 časova

2.         Kraljevo – Vitanovac – Gledić u 19.40 časova

3.         Kraljevo – Polumir – Ušće u 20.00 časova

4.         Kraljevo – Mataruška Banja – Žiča u 19.00 i 20.00 časova

5.         Kraljevo – Dragosinjci – Kamenica u 18.10 časova

6.         Šumarska škola – Magnohrom u 18.30 i 19.30 časova

7.         Kraljevo – Konarevo – Mataruška Banja u 18.00, 18.30 i 19.30 časova

8.         Kraljevo – Roćevići – u 20.15 časova

9.         Kraljevo – Lazac u 19.45 časova

10.       Kraljevo – Tomića Brdo u 20.00 časova

Vikend:

Saobraćaj se obavlja po redu vožnje koji se primenjuje vikendom i državnim praznikom do 15.00 časova, posle toga saobraćaju sledeći polasci: 

1.         Kraljevo – Tavnik – Voljavča u 18.40 časova

2.         Kraljevo – Godačica – Gledić u 17.00 časova

3.         Kraljevo – Mataruška Banja – Žiča u 16.00, 17.00, 18.00 i 19.00 časova

4.         Šumarska škola – Magnohrom u 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 časova

5.         Kraljevo – Konarevo – Mataruška Banja u 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30

6.         Kraljevo – Lazac u 15.10 časova

7.         Kraljevo – Roćevići u 15.15 časova

8.         Kraljevo – Tomića Brdo u 15.15 časova.

Zbog novonastale situacije, svi korisnici prevoza mogu koristiti međumesne polaske preduzeća Pub Internacional na linijama Kraljevo – Vitkovac – Kragujevac i Kraljevo – Samaila – Čačak.