Konkurs za upis u vojne škole biće raspisan 15. februara

Školovanje u Vojnoj akademiji, Medicinskom fakultetu VMA i Vojnoj gimnaziji je besplatno, a status učenika i kadeta vojnih škola steći će najbolji među onima koji ispune zahteve selekcije, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane

Ministarstvo odbrane saopštilo je da će konkurs za upis u vojne škole biti otvoren 15. februara i pozvalo je zainteresovane za upis u vojne škole da prate sajt i zvanične naloge Ministarstva odbrane i Vojske Srbije na društvenim mrežama, gde će na Sretenje zvanično biti objavljeni uslovi konkursa.

Za mesto u Vojnoj akademiji, Medicinskom fakultetu VMA, Vojnoj gimnaziji i Srednjoj stručnoj vojnoj školi mogu da konkurišu učenici završnih godina osnovnih i srednjih škola.

Školovanje u Vojnoj akademiji, Medicinskom fakultetu VMA i Vojnoj gimnaziji je besplatno. Učenicima i kadetima obezbeđen je besplatan komforan smeštaj, kvalitetna ishrana, vrhunska zdravstvena zaštita, udžbenici i moderna nastavna sredstva, sportski centri i tereni, multimedijalni kabineti, a sve u cilju što kvalitetnijeg obrazovanja.

Ministarstva odbrane diplome Vojne akademije i Medicinskog fakulteta VMA priznate su i prepoznate u sistemu visokog školstva Republike Srbije, a učenici i kadeti će imati priliku za usavršavanje i napredovanje koje se budućim podoficirima i oficirima nude.

U saopštenju.Minsitrstva odbrane ističe se da su u poslednjih nekoliko godina uložena značajna sredstva u opremanje Vojske Srbije najsavremenijim naoružanjem i da će budući oficiri i podoficiri komandovati ljudima i koristiti sredstva po borbenim karakteristikama jednaka onima u najsnažnijim armijama sveta.

M. M. D.

fotografija: iz arhive portal Krug