Predlog izgleda novih tabli sa nazivima ulica

Na seoskom području nazivi ulica trebalo bi da budu napisani ćirilicom, a na gradskom području i u turističkim mestima ćirilicom i latinicom. Konačanu odluku o izgledu tabli donosi Skupština grada

            Na poslednjoj sednici Gradskog veća usvojen je predlog izgleda novih tabli sa nazivima ulica, u skladu sa obavezom koju Grad ima prema Zakonu o registru prostornih jedinica i adresnom registru, usvojenom prošle godine. Za ovu godinu u budžetu Kraljeva je planirano čak 20 miliona dinara za postavljanje tabli sa nazivima ulica, a manji deo novca obezbeđuje i država.

Ovo se sve prvenstveno odnosi na postavljanje tabli tamo gde ih do sada nije bilo, ili gde su promenjeni nazivi ulica. Stare table sa važećim adresama trebalo bi da budu promenjene u narednih 5 godina.

            Prema predlogu gradskog tima koji se bavio ovim poslom izgled tabli je urađen u skladu sa Knjigom grafičkih standarda. Konačnu odluku doneće u petak Skupština grada na čijem dnevnom redu će se naći ovaj Predlog odluke o izgledu tabli sa nazivima ulica.

Na gradskom području naseljena mesta Grdica, Kovanluk, Kovači, Kraljevo, Mataruška Banja, Ribnica Ušće i Čibukovac table bi trebalo da izgledaju ovako:

  • dimenzija 500 mm x 400 mm,
  • grbom grada na levoj strani,
  • naziv je ispisan ćiriličnim i latiničnim pismom, boldiranim slovima, ili suženim u zavisnosti od dužine naziva, odnosno broja slova.

Na seoskom području u 83 naseljena mesta table bi trebalo da izgledaju ovako:

  • dimenzija 500 mm x 300 mm,
  • grb Kraljeva na levoj starni,
  • naziv ulice ispisan samo ćiriličnim pismom, boldiranim ili suženim slovima u zavisnosti od dužine naziva,
  • JP za uređivanje građevinskog zemljišta može odrediti da se u nekima od ovih katastraskih opština ili u pojedinim delovima postave table i sa dodatnim latiničnim pismom ako se tu nalaze objekti od značaja za privredu ili turizam.

Kako se moglo čuti na sednici Gradskog veća, na seoskom području u najvećem broju slučajeva table će morati da budu postavljene na posebnim stubićima. Zbog razuđenog tipa naših sela tamo gde bi trebalo da piše naziv na početku ulice, objekata najčešće nema.

Možda se pitate, kao što smo se mi zapitali, čemu tolika sredstva zarad obeležavanja ulica i dodeljivanja kućnih brojeva čak i tamo gde ljudi jedva da više ima, ili bacanje u trošak građana zbog menjaja ličnih dokumenata zbog promene adrese ili broja. Ipak, na ova pitanja drugačije svetlo baca podatak da na početku ovog procesa u Srbiji skoro polovina stanovništva, 3,03 miliona građana nije imalo potpunu adresu, a među njima čak 2,7 miliona je živelo u licama bez naziva! (Podaci MUP-a Srbije koje navodi Republički geodetski zavod).

R. Vesković

Na sličnu temu, preporučujemo:

Zbog novih adresa skuplji pasoši i duži redovi

U petak sednica Skupštine grada, evo šta će biti na dnevnom redu…

3 komentara za naslov “Predlog izgleda novih tabli sa nazivima ulica

  1. Ko još postavlja u svetu na zgradama…imena ulica stavite na stubovima da se vide…ovako nema šanse da nadješ ulicu

    1. 20 miliona dinara ili 170 hiljada evra???? Možete li nekako da opravdate ovoliku cifru?

Comments are closed.