Udruženja građana u Kraljevu, ovo je konkurs za vas!

Grad Kraljevo raspisao je konkurs za sufinansiranje projekata od javnog interesa koje sprovode udruženja građana koja su registrovana na teritoriji našeg grada

U gradskom budžetu za 2021. za ove aktivnosti je planirano 15 miliona dinara, što je za milion dinara više nego prošle godine.

Minimalni iznos za koji se može konkurisati je 50.000 dinara, a maksimalni 1.000.000. Rok za podnošenje dokumentacije je 11. februar.

            Pravo učešća imaju udruženja čije je sedište na teritoriji Kraljeva i čiji budžeti za projekte iznose najmanje 50.000, a najviše 1.000.000 dinara i čiji ukupan broj bodova po podnetom projektu iznosi 50 i više bodova od mogućih 100. Oblasti od javnog interesa su nešto drugačije formulisane nego prethodnih godina:

1. kultura

2. potrebe mladih

3. oblast društvenog i humanitarnog rada, koja obuhvata:

– socijalnu zaštitu

– boračko invalidsku zaštitu

– promovisanje ljudskih i manjinskih prava

– humanitarne programe.

            Udruženje može podneti samo jedan predlog projekta na konkursu, a ne više projekata za više oblasti. Ove godine, za razliku od prošle, u oblastima od javnog interesa ne pominju se crkve i verske zajednice, jer je u međuvremenu Skupština usvojila zasebnu Odluku o načinu, postupku i kriterijumima za dodelu sredstava tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama za izgradnju, održavanje i obnovu crkvenih i verskih objekata.

            Prema novoj Odluci o sufinansiranju projekata koje realizuju udruženja građana, usvojenoj jesenas, kriterijumi za ocenu su:

1. Reference projekta: oblast u kojoj se realizuje, dužina trajanja, stepen unapređenja stanja u kome se sprovodi

2. Ciljevi koji se postižu

3. Sufinansiranje iz drugih izvora

4. Zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava prethodnih godina i održivost ranijih projekata.

            Nije dozvoljeno da Grad kompletno finansira neki projekat, ali u odluci nije navedeno do kog procenta može iznositi učešće sredstava iz gradskog budžeta.

            Kompletnu dokumentaciju potrebnu za konkurisanje možete naći na oglasnoj tabli na sajtu Grada.

            Komisiju za ocenjivanje projekata obrazuje gradonačelnik. Baš kao i u slučaju izbora projekata u oblasti javnog informisanja, uz dosta polemike prolaze i odluke komisija koje su prethodnih godina birale projekte udruženja građana. Recimo da su prošle godine najviše iznose dobila kulturno-umetnička društva, a zatim udruženja iz oblasti socijalne i invalidske zaštite.

   R.V.